Alla ämnen
Bioolja

Sex nya bioenergiprojekt i Skåne fick stöd från Klimatklivet

När Naturvårdsverket i december fattade beslut om stöd från Klimatklivet gick drygt åtta miljoner till nio skånska klimatåtgärder. Några exempel är konvertering av oljepannor inom lantbruket, konvertering från gasol till bioolja hos Lyckeby Starch och byte från tunga dieselfordon till biogasfordon.
 

–Vi har märkt ett ökat intresse för flytande biogas bland åkerier som kör tunga lastbilar. Detta passar bra eftersom tankstationerna för flytande biogas just nu byggs ut runt om i landet., säger Erik Johansson, Klimatklivethandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Högst stöd för konvertering till bioolja

Den geografiska spridningen bland de sökande runt om i Skåne – från Örkelljunga till Tomelilla – har breddats, troligen för att fler upptäckt möjligheterna med stödet. Det högsta beviljade stödet Skåne i den här omgången är 2,7 miljoner kronor till Lyckeby Starch, för konvertering från gasol till bioolja, och det minsta på 55 000 kronor för en laddstation vid en livsmedelsaffär i Grevie i nordvästra Skåne.

Lyckeby Starch i Kristianstad fick 2,7 miljoner kronor från Klimatklivet för att byta från fossil gasol till förnybar bioolja. Lyckeby Starch i Kristianstad fick 2,7 miljoner kronor från Klimatklivet för att byta från fossil gasol till förnybar bioolja.

–Vi är glada över det fortsatta intresset att bygga ut laddinfrastrukturen runt om i Skåne, både på landsbygden och inne i städerna. Det har nu också blivit betydligt enklare för den som vill söka för att installera en icke-publik laddstation, till exempel i bostadsföreningens garage eller vid arbetsplatsen. Dessa ansökningar har nu fått en ny ”snabbfil” med enklare handläggning, säger Erik Johansson.

I Skåne minskar beviljade Klimatklivet-åtgärder utsläppen med cirka 170 000 ton årligen, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Klimatklivet är en av flera viktiga komponenter som måste till för att nå klimatmålen på regional och nationell nivå.

Läs pressmeddelandet från Länsstyrelsen Skåne, med listan på mottagare av stöd från Klimatklivet.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy