Alla ämnen
Opinion & debatt

Sifo-undersökning visar: Färre har fel om bioenergi

Svenska folkets kunskap om bioenergins roll i Sveriges energisystem tycks ha blivit något bättre det senaste året. Det visar den opinionsundersökning som Kantar Sifo har utfört på uppdrag av tidningen Bioenergi under andra veckan i februari 2020.

För elfte året i rad har Tidningen Bioenergi har låtit Kantar Sifo ställa samma fråga till svenska folket:

Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Syftet är att få en uppfattning av hur Sveriges invånare bedömer bioenergins andel i energisystemet. De första åren ökade andelen som svarade närmast det rätta svaret och andelen som svarade mest fel minskade. Samtidigt minskade även antalet som var osäkra. De senaste fem åren har förändringarna varit små. Men i år syns en tydlig minskning av andelen som svarar mest fel. De som svarade att bioenergin står för tio procent eller mindre minskade från 28 procent 2019 till 24 procent 2020. Det är den lägsta noteringen sedan vi började mäta, och en minskning med tio procent sedan 2010.

Andel av svarande

Sifo 2020
De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågade som har svarat att bioenergin står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som svarat ”tveksam, vet ej”.

Liten ökad andel som svarar rätt

Den andel som svarade mest rätt ökade med en procent från 21 till 22 procent det senaste året, och en ökning med åtta procent sedan 2010.

Något minskad andel osäkra

Andelen som är osäkra har sedan 2013 pendlat kring tio procent. Både i år och förra året sjönk andelen osäkra och ligger i år på just tio procent.

Kvinnor har bättre koll

Ur resultatet går det att jämföra svaren utifrån personernas kön, ålder, partisympatier, utbildningsnivå, sysselsättning, bostadsort med mera. Det är tydligt att kvinnor generellt har bättre koll. Av män har 33 procent svarat att bioenergin är mindre än tio procent, medan endast 16 procent av kvinnor har lika fel. 28 procent av kvinnor har svarat att bioenergin står för mer än 30 procent, medan endast 16 procent av män har svarat ganska rätt. Dessutom är färre män tveksamma: sju procent mot 13 procent för kvinnor. Män är mer säkra men har mer fel och tvärtom för kvinnor.


38 procent av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige (2018).


Tendens i rätt riktning

Fortfarande är det fler som svarar fel än som svarar rätt på frågan: Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas, etanol med mera.

Årets mätning visar dock på en mer positiv tendens än förra årets mätning. Det är något att glädjas åt. Kanske är det ett resultat av att många stora nyhetsredaktioner rekryterat fler journalister för att bevaka klimatfrågan och att klimat- och energipolitik fått mer uppmärksamhet under senaste året. Kunskapen om fakta kring bioenergins roll i energisystemet tycks i alla fall ha ökat något.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

Om Bioenergis undersökning

Frågan ställdes andra veckan februari 2020 i Kantar Sifos telefonbuss till 1 000 personer, 506 män och 496 kvinnor (som sedan viktades). Frågan lydde:

Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas, etanol med mera. De svarande fick själva ange ett procenttal.

38 procent av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige (2018).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy