Alla ämnen
Biovärme

Siljan Timber bygger ny panna på sex månader

Den 28 februari blev en av pannorna vid Siljan Timber i Mora förstörd i en brand. Siljankoncernen valde mellan att renovera den gamla pannan eller bygga en ny. Det blev en ny panna och uppdraget gick till Saxwerk. I början av 2019 tas den nya pannan i drift.

Jon Hansson, koncernchef för Siljan Group och vd för Siljan Timber (t.v.) och Erik Gynt, regionchef på Adven Energilösningar (t.h.).
I och med den nya större pannan från Saxwerk kan Siljan Timber utöka sina värmeleveranser till Adven Energilösningar som försörjer Mora med fjärrvärme. Jon Hansson, koncernchef för Siljan Group och vd för Siljan Timber (t.v.) och Erik Gynt, regionchef på Adven Energilösningar (t.h.). Jon Hansson, koncernchef för Siljan Group och vd för Siljan Timber (t.v.) och Erik Gynt, regionchef på Adven Energilösningar (t.h.).

Den gamla pannan hade en effekt på 8,3 MW. Den nya pannan blir nästan dubbelt så stor med en effekt på 15 MW, dels beroende på att sågverket byggs ut och behöver en större kapacitet och dels beroende på att Adven Energilösningar, som levererar fjärrvärme i Mora, vill köpa mer värme från Siljan Timber.

– Vi har ett långsiktigt samarbete med Adven Energilösningar (tidigare E.ON Energilösningar) som fungerar bra och vi vill utveckla det genom att leverera mer värme till den del av Mora där vår panna står i dag, säger Jon Hansson, koncernchef för Siljan Group och vd för Siljan Timber.

Valde Saxwerk

– Vi valde Saxwerk som huvudleverantör efter en noggrann utredning av en handfull leverantörer. Valet föll på Saxwerk beroende på deras engagemang och seriösa inställning till vår besvärliga situation när vi tvingas köra med en reservpanna som går på olja och vill få klar en ny panna som snabbt som möjligt. Vi har byggt för fullt sedan i juni, då vi rev den gamla panncentralen och ska driftsätta den nya anläggningen den sista december. Det ser ut som att tidsplanen ska hålla och det är ett projekt i världsrekordfart i och med att vi bygger pannan på sex månader, säger Jon Hansson.

Driftsättning vid årsskiftet

Entreprenaden är uppdelad på flera delar. Saxwerk står för pannanläggningen medan Siljan står för pannhus, el, rör och vattensystemet. Bränslet kommer att vara spån och bark som faller från sågen. Saxwerk levererar bränslehantering, ugnen med förbränningssystemet, rökgasrening, askhantering samt pannan inklusive ekonomiser. Saxwerk levererar även ett komplett styrsystem.

– Vi har handlat pannan och ekonomisern av VEÅ. Scheuch har levererat elfilter och Fläktgruppen har levererat fläktarna. Rosten kommer från Kablitz i Tyskland. Vi visste från början att det var viktigt att projektet skulle bli klart på kort tid och vi har bemannat efter det och projektet har rullat på riktigt bra, säger Tomas Wendt på Saxwerk.

Ordervärdet för Saxwerks del motsvarar 38 miljoner kronor. Den totala investeringen är cirka 70 miljoner kronor.

Utökat samarbete

Samarbetet med Adven har utvecklats genom ett nytt långsiktigt avtal som sträcker sig fram till 2025 och innebär att Siljan Timber kommer att leverera en större mängd energi varje år jämfört med tidigare. Under 2017 har Siljan Timber köpt fyra nya virkestorkar. Sågverket kommer att utvecklas de närmaste åren och de sågade volymerna väntas öka.

– Konjunkturen ser stabil och bra ut även om det är en liten svacka just nu, säger Jon Hansson.

Samarbetet mellan Adven och Siljan Timber sågverk har pågått under många år. Först i form av biobränsleleveranser och sedan 2015 även i form av leverans av spillvärme från produktionen vid Siljans sågverk i Mora. I december 2017 förvärvade Adven fjärrvärmeanläggningen i Mora från E.ON Energilösningar.

Sågverket är hopkopplat med fjärrvärmenätet och energi som har blivit över i sågverksproduktionen har levererats till fjärrvärmenätet. Med den nya pannan har samarbetet utökats.

– Vi köper en del av deras produktionskapacitet och får en mer förutsägbar leverans av energi. Pannan är dimensionerad för att klara att leverera mer energi och vi kommer att ta emot 5–7 MW värme som mest, förklarar Erik Gynt, regionchef på Adven Energilösningar.

Gynnar båda parter och klimatet

Fjärrvärmen i Mora produceras av Adven dels med värme från en avfallspanna på 8,4 MW som går året runt och dels med en skogsbränslepanna. De utökade leveranserna av värme från Siljan Timber kommer att ske framförallt under de kalla månaderna samt under vår och höst.

– Vi ser väldigt positivt på de utökade leveranserna. Vi använder sedan tidigare energi baserad på restprodukter från skogen och sågverket. Vi kommer nu att få mer energi direkt från sågverkets panna vilket innebär minskade transporter av biobränsle. Det är också positivt med ökad kapacitet i östra delen av Mora där det kommer att ske en ökad byggnation och en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Denna lösning är bra ekonomiskt för båda parter och för klimatet, säger Erik Gynt.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018 – Här finns den som e-tidningen

Fakta

Om Siljan Timber

  • Siljansågen ligger vid Siljans strand, ett stenkast från Mora.
  • Årsproduktion: 230 000 kubikmeter sågade varor
  • Träslagsfördelning: 70 procent furu, 30 procent gran

  • Timmerdiameter: 18–40 cm
  • Antal anställda: 75 personer

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy