Alla ämnen
Biovärme

Skånefrö bygger Sveriges första anläggning för produktion av klimatpositiv fjärrvärme och biokol

I mars 2017 invigde Fortum en biokolanlägging vid Högdalen i Stockholm. Mindre än ett år senare bygger Skånefrö det första steget i en större biokolsatsning i Hammenhög i Skåne.

Genom att använda biomassa i form av egna restprodukter från produktionen av utsäde och gräsfrö kan Skånefrö skapa fyra nyttigheter samtidigt. Den första är att ta hand om en restprodukt, den andra är att öka markens produktionsförmåga med biokol, den tredje är att skapa klimatnytta genom att minska koldioxidhalten i atmosfären och den fjärde är att leverera fjärrvärme som är klimatpositiv.

En Pyreg P500-anläggning kan årligen generera omkring 300 ton biokol och drygt 1 000 MWh värme.
En Pyreg P500-anläggning kan årligen generera omkring 300 ton biokol och drygt 1 000 MWh värme. En Pyreg P500-anläggning kan årligen generera omkring 300 ton biokol och drygt 1 000 MWh värme.

Två steg

I första steget av satsningen har Skånefrö investerat i en biokolanläggning från Pyreg med en maximal tillförd effekt på 500 kW. Under våren 2018 kommer den första pyrolyspannan att tas i drift och ungefär samtidigt väntas Skånefrö fatta beslut om leverantör av det andra steget i projektet. Det ska bli en biokolanläggning med två till tre gånger så stor kapacitet.

– Vi har inte bestämt leverantör till det andra steget ännu. Storleken beror på vilket pris vi får på pyrolyspannan, säger Sven-Olof Bernhoff, vd för Skånefrö.

1 500 ton biokol per år

När båda stegen är genomförda väntas anläggningen kunna ta emot omkring 5 000 ton biomassa och generera 1 500 ton biokol samt omkring 2 GWh värme per år. Som en del i projektet ingår att bygga ut fjärrvärmenätet i Hammenhög. Bland sextiotalet nya kunder som väntas att köpa klimatpositiv värme finns kommunens fastighetsbolag, Simrishamnsbostäder samt företaget Simrisalg.

Stabil produkt

Biokol är en stabil produkt som inte bryts ner utan håller sig stabil i hundratals eller kanske tusentals år. Skånefrö har tillsammans med innovationsföretaget Ecoera sedan 2009 genomfört många tester med att blanda in biokol i odlingsjord för att undersöka hur odlingen påverkas.

– De första försöken som gjordes 2009–2010 visade att när vi gick från ett kilo biokol till tre kilo biokol per kvadratmeter ökade skörden av korn med 33 procent. De följande åren låg ökningen på 10–14 procent. Variationen år från år beror på jordens tillstånd, om det regnar med mera, förklarar Sven-Olof Bernhoff.

Fler allsvenska matcher på gräs

En stor produkt för Skånefrö är gräsfrö till bland annat fotbollsplaner. Företaget har satt upp ett eget mål att alla allsvenska fotbollsmatcher ska spelas på naturligt gräs.

– Vi har sett att med biokol i jorden förstärks rotsystemen och det ger bättre motståndskraft mot slitage. Då håller planen bättre och det går att öka speltiden och förlänga spelsäsongen. Vi tillför ingen näring när vi gräver ner biokol i marken. Biokol har en extremt stor yta som gör att den kan lagra näring och fukt. Biokol ger också en gynnsam miljö för bakterier och svampar, den luckrar upp jorden, ger bättre syretillförsel och den är humushöjande, förklarar Sven-Olof Bernhoff.

Produktion av biokol

I Pyregs process matas biomassan in i en uppvärmd ugn där materialet skruvas genom en tät skruv. Biomassan blir uppvärmd utan att förbrännas. Det sker en förkolning och en pyrolysgas bildas. Pyrolysgasen förbränns i en så kallas FLOX-brännare (flamless oxidation) som ger låga emissioner. Värmen leds tillbaka till pyrolysugnen och överskottsvärmen kan användas för torkning av råmaterial eller användas för uppvärmning av ett fjärrvärmenät.

Schematisk bild som visar hur Pyregprocessen fungerar.
Schematisk bild som visar hur Pyregprocessen fungerar. Schematisk bild som visar hur Pyregprocessen fungerar.

Investering

Den totala investeringen i Skånefrös projekt inklusive utbyggnad av fjärrvärmenätet i Hammenhög är på 31 miljoner kronor varav Klimatklivet står för 17 miljoner kronor.


 Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

Data om Pyreg P500

Maximal tillförd effekt: 500 kW

Maximal årlig tillförsel av råmaterial: cirka 1 400 ton råmaterial med ett värmevärde på minst 2,8 kWh/kg

Årlig produktion av biokol: 300 ton

Energiöverskott: 150 kW att användas för torkning av råvara eller försäljning av värme

Drifttid: cirka 7 500 timmar per år

Elbehov: cirka 12 kW

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy