Alla ämnen
Biovärme

Skånefrö startar unik klimatpositiv fjärrvärme med produktion av biokol från jordbrukets restprodukter

Nu startar implementationen av en industriell anläggning för att producera biokol och fjärrvärme från restprodukter från jordbruket. Anläggningen kommer att ligga på Skånefrös egendom i Hammenhög och ge fjärrvärme till omkring ytterligare 60 nya värmekunder. Tidigare har Skånefrö byggt ut fjärrvärmenät i Tommarp och Hammenhög. Fjärrvärmen kommer även att värma en algproduktionsanläggning som drivs av SimrisAlg, skriver Bioagro Energy i ett pressmeddelande.

Ett unikt projekt har startats, som skall skapa klimatpositiv fjärrvärme från pyrolys av jordbrukets restprodukter. Värmeproduktionen tar bort koldioxid från atmosfären och binder fast den i form av biokol i åkerjord och även allsvenska fotbollsplaner på sikt. Detta industriella projekt genomförs av utsädesbolaget Skånefrö AB och innovationbolaget Ecoera AB. Naturvårdsverkets program Klimatklivet är medfinansiär.

Skånefrö i Hammenhög uppför en anläggning som ska generera biovärme och biokol av jordbrukets restprodukter.
Skånefrö i Hammenhög uppför en anläggning som ska generera biovärme och biokol av jordbrukets restprodukter. Skånefrö i Hammenhög uppför en anläggning som ska generera biovärme och biokol av jordbrukets restprodukter.

– Efter framgången med Bioagro Energy, ville vi gå ett steg längre än att bara vara klimatneutrala. Genom pyrolysanläggningen kommer vi kunna erbjuda klimatpositiv fjärrvärme, säger Skånefrös vd, Sven-Olof Bernhoff.

Bioagro Energy

Utsädesproducenten Skånefrö har tidigare genomfört en uppbyggnad av en bioenergifabrik kallad Bioagro Energy. Denna anläggning ger klimatneutral värme genom att förbränna pellets producerade från Skånefrös restprodukter. Skånefrös projekt blev 2011 utnämnt av EU:s medlemsländer till ”Best of the Best” av miljöprojekten inom EU:s finansieringsverktyg LIFE-programmet.

Klimatneutralt till klimatpositivt

I nuläget är värmeproduktionen förnybar och släpper inte ut mer koldioxid än den binder in. Nästa steg är nu att skapa en klimatpositiv fjärrvärmeproduktion och där har Skånefrö och innovationsbolaget Ecoera arbetat tillsammans. Lösningen är så kallad produktion av biokol genom pyrolys, vilket också utgör en värmekälla. Den nya anläggningen beräknas starta i våren 2018.

Biokol

Det biokol som produceras är fixerat kol från luftens koldioxid – och fungerar som en kolsänka då den myllas ner i jord. Ytterligare effekter är ökad fukt- och näringshållande förmåga i jorden. Biokolet fungerar också för hem för goda jordmikrober. Skånefrö och Ecoera har genomfört forskning och utveckling genom stora fältförsök med biokol sedan 2010 för att utröna de optimala förhållandena för biokolanvändning. Just nu pågår även försök med att skapa klimatpositiva fotbollsplaner med inbyggt biokol i markbädden.

Stöd från Klimatklivet

Projektet har fått stöd från Länsstyrelsen i Skåne genom medfinansiering från Naturvårdsverkets finansieringsprogram Klimatklivet med 65 procent av investeringen. Den totala projektbudgeten är 31 miljoner kronor.
– Detta är ett genombrott för biokol – och det hållbara jordbruket. Projektet är världsunikt genom att jordbruksrester ger klimatpositiv – alltså koldioxidnegativ – värme till samhället. Ju mer värme som används hos slutkunden, ju mer klimatskadlig koldioxid tas bort från atmosfären. Modellen kan dessutom spridas globalt i alla områden som har värmebehov och tillgängliga jordbruks-restprodukter, säger David Andersson, vd på Ecoera AB.

Användningsområden för biokolet är bl.a. fotbollsplaner, gröna tak, stadsodling. Detta arbetas just nu med tillsammans med nuvarande kunder och i ett VINNOVA-projekt inom Utmaningsdriven Innovation, där Skånefrö och Ecoera medverkar.
– Simrishamns kommun ser mycket positivt och glädjande på detta projekt. Det här skapar stora möjligheter att återanvända restprodukter från jordbruket för ett bättre klimat! Samt kan de sedan få bort konstgräsplaner som är en bidragande orsak till att det bildas mycket mikroplaster i Östersjön och spela fler allsvenska matcher på naturgräs så är det bara bra för miljön, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S)

 

Om Skånefrö

Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier. Skånefrö AB ett familjeföretag sedan starten 1928 då företaget startades av Nils Svensson. Företaget har 33 anställda och omsätter ca 200 miljoner kr. Skånefrös vision är att vara ”Bäst på allt som gror” – för att alltid erbjuda produkter av hög kvalitet. Företaget levererar årligen 16000 ton spannmålsutsäde och 3500 ton vall- och gräsfrö. Företaget har kontroll över hela kedjan från sådd till färdig produkt och allt frö är skånefröodlat i Sverige. Skånefrö har egenkontroll från sådd till färdig produkt med Europas högsta renhet.

Att vara tillgängliga, leverera snabbt och vara flexibla samt erbjuda våra kunder bästa tänkbara service är ledord för företaget. För att kunna bidra positivt till omvärlden på lång sikt, verkar Skånefrö med högsta miljömedvetande genom att bland annat undvika fossil förbränning och minimera CO2 utsläpp.

 

Om Ecoera

ECOERA är ett företag startat från Chalmers Ventures tillsammans med Skånefrö. Företaget har blivit utnämnt till WWF Climate Solver och har sedan 2009 arbetat med biokol. Företaget säljer biokol samt även en tjänst för privatpersoner och företag att hantera sina koldioxidavtryck, genom att erbjuda en kolsänka genom biokol.

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy