Alla ämnen
Bioenergi i industri

Skanska fortsätter byta från olja till biobränsle i asfaltverk

PetroBio har i uppdrag av Skanska att konvertera flera av Skanskas asfaltverk från fossilolja till biobränslen. Snart har Skanska bytt till trädbränsle, bioolja eller biogas i två tredje-delar av asfaltverken i Sverige.

Två tredjedelar av Skanskas asfaltverk i Sverige har bytt från fossilolja till pellets, bioolja eller biogas.
Två tredjedelar av Skanskas asfaltverk i Sverige har bytt från fossilolja till pellets, bioolja eller biogas.

I sommar och höst arbetar PetroBio med asfaltverk i Lidköping, Hallsberg och Munkedal som ska uppgraderas till pellets. PetroBio har även levererat utrustning för att byta från fossilolja till bioolja i Luleå och i Umeå.

Primär- och sekundärtrumma

– Anläggningen i Lidköping är speciell genom att det är första asfaltverket där vi konverterar både primär- och sekundär-trumman, och det är spännande, säger Bengt Attebo, marknadschef på PetroBio. Returtrumman används för att värma upp återvunnen asfalt som sedan kan blandas
i den nya asfalten enligt valt recept.

I Lidköping levererar PetroBio en container med en kvarn och två doserare. Den ena bränsleledningen går till sekundär-trumman och den andra bränsleledningen går till primärtrumman som värmer och torkar nytt stenmaterial.

– Vi levererar två brännare till Lidköping. Brännaren till primärtrumman är på cirka 12 MW effekt, sekundärtrummans brännare på cirka 6 MW. Asfaltverket i Hallsberg kommer att utrustas med en brännare på 12 MW effekt med träpulver som bränsle. Anläggningen i Munkedal är något mindre, med en brännare på 8 MW, säger Bengt Attebo.

Prefabricerad containerlösning

De tre anläggningarna för asfaltverken byggs enligt samma koncept, med en prefabricerad container som innehåller en kvarn, en doserare och styrskåp. Bredvid containern står en silo för pellets. Kvarnen levereras av Euromill, en dansk kvarn som säljs av Mafa. Även silon kommer från Mafa.

Tekniska erfarenheter med träpulver

– Vi har inte sett några problem med att förbränningen eller bränslet påverkar vår slutprodukt. Men de tekniska lösningar har inte testats tidigare i de miljöer som vi arbetat i. Ett värmeverk till exempel drivs på ett annat sätt. Vi sätter på och stänger av produktionen många gånger per dag, det är en mycket intermittent körning. Den tekniska lösningen har fått anpassas efter asfaltsverkets driftsförhållanden, säger Kim Holm, maskinchef asfaltverk Sverige.

Två tredjedelar av Skanskas asfaltverk i Sverige har bytt från fossilolja till pellets, bioolja eller biogas.
Två tredjedelar av Skanskas asfaltverk i Sverige har bytt från fossilolja till pellets, bioolja eller biogas.

Bioolja i norr

I norra Sverige har PetroBio levererat utrustning för uppgradering av Skanskas asfaltverk i Luleå under förra året och Umeå i år. I dessa två asfaltverk används bioolja istället för fossilolja. Biooljan i dessa anläggningar är tallbeckolja, en bioolja med ett relativt lågt pris samtidigt som oljan har en hög askhalt, är korrosiv och kräver varmhållning.

Men vi har inte haft några bekymmer med biooljan, varken med förbränning eller med drift.

Konverteringarna i Luleå och Umeå har Skanska gjort i egen regi med komponenter från Wibax för lagring och hantering av bioolja samt brännare från PetroBio.

Även biogas

Förutom trädbränsle och bioolja använder Skanska även biogas för att ersätta naturgas.

Bränslevalet avgörs av bränslekostnad, transportavstånd och tillgängliga leverantörer i närområdet, säger Kim Holm.

Bra för både miljö och ekonomi

– Vi började arbetet med bränslebyte 2015 för att komma ifrån användningen av fossila bränslen. Vi har efterhand hittat bra lösningar som gör det ekonomiskt fördelaktig att byta till förnybara biobränslen, säger Kim Holm.

Stöd från Klimatklivet

– För de anläggningar där vi använder trädbränslen har Skanska sökt stöd från Klimatklivet. Stödet beviljas om åtgärdens klimatnytta i förhållande till investeringen är tillräckligt bra.

– De investeringarna vi gör genomförs snabbare än om inte Klimatklivet skulle ha funnits, säger Kim Holm.

Två tredjedelar har bytt till biobränsle

– I slutet av 2018 kommer vi att ha bytt till biobränsle i två tredjedelar av våra stationära asfaltverk som finns från Kristianstad i syd till Luleå i norr. Målet är att vi ska byta till biobränsle i alla anläggningar, avslutar Kim Holm.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy