Alla ämnen

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026
E85, RME och HVO är exempel på biodrivmedel som kommer att få fortsatt skattebefrielse fram till den sista december 2026. Foto Energifabriken

Europeiska kommissionen meddelade den 14 december att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten få fortsatt skattebefrielse i Sverige till och med sista december 2026.

Längre period

– Regeringen har jobbat för ett förlängt statsstödsgodkännande som sträcker sig över en längre period och välkomnar kommissionens beslut. Det kommer underlätta Sveriges fortsatta omställning mot mer hållbara transporter och bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Flera kan pusta ut

Den förra regeringen ansökte om skattebefrielse i tio år, samma tid som för biogas. Nu blev det bara knappt hälften så bra, men en betydligt längre tidsperiod än tidigare. Europeiska kommissionens beslut innebär bibehållet incitament för att fortsätta använda rena och höginblandade biodrivmedel. Det gör att många bussbolag, lokaltrafikbolag, åkerier och andra kan pusta ut. De klarar sig från en skattechock efter årsskiftet och kan fortsätta ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Men frågan är om fyra år är tillräckligt långsiktigt för att ge argument för nyinvesteringar i produktionsanläggningar för biodrivmedel.

Viktig förutsättning

– Det är bra att vi slutligen fått ett statsstödsgodkännande, även om vi gärna hade sett att det gällde för mer än fyra år. Vi har jobbat hårt med detta under flera år och anser att en fortsatt skattereduktion av rena och höginblandade biodrivmedel i kombination med en ambitiös reduktionsplikt är väldigt viktiga förutsättningar för att få fart på den inhemska produktionen av biodrivmedel och minska importberoendet av fossil energi, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen i en kommentar.

Samarbete ger framgång

– Det slutligen godkända statsstödet visar att vi kan nå framgång när regering och näringsliv driver frågor tillsammans i EU. Detta är en viktig lärdom och vi hoppas på gott samarbete med den nya regeringen i fler viktiga frågor som rör bland annat jord- och skogsbruk, biodrivmedel och klimat, inte minst under det svenska ordförandeskapet, menar Alarik Sandrup.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy