Alla ämnen
Koldioxidinfångning

Skellefteå Kraft satsar på koldioxidinfångning

Skellefteå Kraft satsar på koldioxidinfångning
Skellefteå Kraft. Foto: Skellefteå Kraft

Nästan 100 procent av Skellefteå Krafts elproduktion kommer från förnybara källor – till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vindkraft. Genom att fånga biogen koldioxid på kraftvärmeverket är ambitionen att hindra att koldioxid kommer ut i atmosfären och i stället slutförvara den djupt under havsbotten.

Skellefteå Kraft undersöker BECCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage, för att kunna leverera klimatpositiv fjärrvärme. Cowi har anlitats som experter när Skellefteå Kraft utreder hur tekniken kan integreras i deras största kraftvärmeverk som drivs på bark, sågspån och andra skogsrester från lokala sågverk.

I projektet är Cowi ”owners engineer” för Skellefteå Kraft. Det innebär att Cowis experter hjälper dem att driva tekniska frågor inom BECCS-projektet framåt, exempelvis hur anläggningen ska fungera och utformas.

Första steget har varit att klargöra designförutsättningar och stötta under upphandlingen av projekteringen. Under genomförandet av projekteringen, som utförs av Norconsult, är Cowi stöd åt Skellefteå Krafts ingenjörer i svåra tekniska beslut om anläggningens integration och utformning.

– Med Cowis expertis får vi det stöd vi behöver när vi utreder potentialen med att fånga in och lagra koldioxid. Att integrera tekniken i vårt kraftvärmeverk skulle kunna innebära ett tydligt steg i en hållbar riktning, säger Erik Pott, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft i ett pressmeddelande.

Isabella Herstad Norin. Foto: COWI

Med andra ord en klimatpositiv investering. Flera svenska industrier och kraftbolag gör satsningar på BECCS tack vare regeringens initiativ och miljösatsningar där Energimyndigheten och Naturvårdsverket bidrar med stöd för utveckling och investeringar.

– Att kunna samla in och lagra koldioxid kommer att bli avgörande för att kunna nå de klimatmål som vi satt i Sverige och i världen. På Cowi har vi den expertis som behövs för att kunna guida kunder som Skellefteå Kraft när de bryter ny mark och utvärderar hur tekniken kan vara en del av deras gröna omställning, säger Isabella Herstad Norin, processingenjör på Cowi med expertkunskap om CCS.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy