Alla ämnen
Biokraft

Skellefteå Kraft vill avveckla ägandet i Alholmens Kraft

Skellefteå Kraft har som målsättning att den egna produktionsportföljen ska bli 100 procent förnybar. Som ett led i detta avser företaget nu att lämna sitt delägarskap i anläggningen Alholmens Kraft.

Skellefteå Kraft ska driva utvecklingen till ett helt förnybart energisystem och arbetar för att den egna produktionsportföljen ska bli 100 procent förnybar. Som ett led i detta arbete har Skellefteå Krafts styrelse tagit beslut att föreslå till kommunfullmäktige i Skellefteå att Skellefteå Kraft lämnar sitt delägarskap i anläggningen Alholmen.

Eldar stenkol

Skellefteå Kraft har varit delägare i Alholmens Kraft, utanför Jakobstad, sedan 1998. Det finska kraftvärmeverket som i grunden är ett biobränsledrivet kraftverk, eldar även med stenkol som bränsle. Kolanvändningen gör att Alholmen de senaste åren stått för ca 40 procent av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp. Utsläppen har, i kombination med att anläggningen de senaste åren varit en ekonomisk förlustaffär, lett fram till beslutet att lämna delägarskapet i anläggningen.

Vi agerar i linje med vår koncernstrategi. Delägarskapet uppfyller inte företagets avkastningskrav och vårt beslut kommer att gynna våra ägare i längden, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Avsikten är att några av övriga befintliga ägare övertar våra andelar och målsättningen är att affären kommer att vara klar innan årsskiftet 2019. Affären förutsätter att kommunfullmäktige i Skellefteå och vår motpart godkänner den.

Läs mer om Skellefteå Krafts arbete för att nå målet 100% förnybart

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Företaget är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att den egna energiproduktionen ska bli 100 procent hållbar.
Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Företaget är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att den egna energiproduktionen ska bli 100 procent hållbar. Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Företaget är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att den egna energiproduktionen ska bli 100 procent hållbar.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy