Annons Annons
Annons Annons

Attraktivare skogsarbete med spelteknik

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb och tålig datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar. Det förenklar förarnas inlärning, minskar den mentala och fysiska arbetsbelastningen och ökar produktionen.

Den nya tekniken kallas kranspetsstyrning och med den slipper föraren styra rörelsen hos kranen genom kontroll av flera olika krandelar. Med teknik hämtad från spelvärlden används nu allt oftare funktioner som bestämmer rörelseriktning på samma sätt som hos en spelkonsol.

– Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen. Våra resultat visar att alla blir bättre förare med kranspetsstyrning, såväl nybörjare som erfarna förare, säger Anders Mörk som är maskininstruktör vid Skogforsk.

Det svenska skogsbruket hotas av akut maskinförarbrist inom de kommande tio åren. För att vända den trenden kan delar av lösningen vara att kunna erbjuda mindre påfrestande jobb och att snabba upp inskolningen av nya förare. Skogforsks studier visar att kranspetsstyrning förkortar inlärningstiden. Dessutom blir arbetsmiljön bättre – tekniken minskar den mentala och fysiska belastningen.

Att köra skogsmaskinkranar med dataspelsteknik är dessutom effektivt. Resultat från Skogforsk visar att tidsbesparingen för det svenska skogsbrukets terrängtransporter kan vara ungefär fyra procent – en besparing på mer än 150 miljoner kronor per år.

Ger förarna chans till återhämtning

Branschen är utsatt för stark internationell konkurrens och söker ständigt ny, smartare teknik. Forskarna tror att delautomatisering av skogsmaskiner kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg.

– Att automatisera delar av arbetet är ett viktigt tekniksprång som förbättrar förarens arbetsmiljö och en pusselbit för att skogsbruket ska kunna öka sin effektivitet, säger Anders Mörk. Med kranspetsstyrningen lägger vi grunden för att sköta delar av avverkningsarbetet. liksom lastning och lossning av virke automatiskt, när krandelarna förses med sensorer som gör att maskinens datorer hela tiden känner av kranens läge och rörelser. Då får förarna chans till återhämtning, med ständigt återkommande mikropauser.

Redan 1984 påtalades kranspetsstyrningens potential av Skogforsk. Men det skulle dröja tills 2013 innan kranspetsstyrning blev kommersiellt tillgänglig, då John Deere presenterade sitt system Intelligent Boom Control (IBC) för skotare. Ännu är andelen skogsmaskiner med kranspetsstyrning låg.

Kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar för maskinföraren. Foto: Anders Mörk

Kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar för maskinföraren. Foto: Anders Mörk

Vi använder oss av cookies. Läs mer