Annons Annons
Annons Annons

Grot är kärnverksamhet för Stora Enso Bioenergi

– Över halva omsättningen av oförädlade biobränslen inom Stora Enso Bioenergi kommer från grenar och toppar, grot. Det är vår kärnverksamhet och vi försöker öka andelen grot, säger Peter Sondelius, vd för Stora Enso Bioenergi.

Peter Sondelius

– Vi jobbar med ständiga förbättringar enligt lean-konceptet, säger Peter Sondelius, vd för Stora Enso Bioenergi. Foto: Anna Zettervall

Stora Enso bioenergi har sedan flera år en ganska stabil omsättning räknat i energi, med en marginell ökning under 2016. Omsättningen räknat i kronor har gått ner något till följd av att priserna sjunkit under ett
antal år.

– Vi jobbar sedan flera år med att sänka kostnaderna och öka kvaliteten, säger Peter Sondelius.

Minskade lager

– De stora åtgärderna startade vi för flera år sedan, som till exempel att reducera lagervolymer vid terminaler och att öka energiinnehållet i skogsflisen. Det är helt avgörande eftersom vi får betalt per megawattimme och alla kostnader är förknippade med ton eller kubikmeter. Ju fler megawattimmar per ton eller kubikmeter, desto större möjlighet att få den här verksamheten att gå runt. Vi ser nu tydliga resultat av vårt arbete. Under denna säsong har vi också haft hjälp av den torra sommaren och hösten som har gett en lägre fukthalt i biobränslet. Hela 2016 var ett varmt år, men i början av november kom en kall period och då drog leveranserna igång och det behövdes, säger Peter Sondelius.

System för högre kvalitet

– Vi jobbar kontinuerligt med förbättringsarbete tillsammans med våra tjänsteleverantörer. Vi har system för att ta stickprov och vi låter våra entreprenörer bedöma kvaliteten på det arbete som har utförts i tidigare led. Det innebär att de som kör huggbilar kan bedöma hur väl en grotvälta är upplagd. Vi har mätkriterier och har utvecklat appar så att det enkelt går att rapportera kvaliteten och avvikelser och vi kan sedan föra tillbaka informationen till tidigare led så att de kan förbättra sin kvalitet. Vi ser nu tydligt effekten av detta arbete. Vi har många duktiga tjänsteleverantörer. Men vi kan ge raka besked till leverantörer, om det är så att vi inte ser den förbättring som vi förväntar oss, säger Peter Sondelius.

Kontinuerliga förbättringar

Inom Stora Enso Bioenergi fortsätter arbetet med förbättringar.

– Vi har tagit oss an uppgiften att jobba enligt lean-konceptet och de förbättringsverktyg som ingår. Vi har tidigare också löst många problem på ett sätt som har varit i linje med lean. Men för att bli ännu bättre har vi nu tagit ett till steg, tillsammans med Stora Enso Skog, och utbildar medarbetare, några går på utbildningar på Chalmers i flera veckor. Vi arbetar med detta i ledningsgrupper och tränar oss i dessa verktyg för att bli ännu skarpare på ständiga förbättringar, förklarar Peter Sondelius.

– En annan stor utmaning gäller vårt interna IT-stöd som vi håller på att utveckla. Vi ska dessutom anpassa det till VIOL 3, en uppdatering av SDCs system för mätning och rapportering för leveranser av biobränslen. Stora Enso Bioenergi är ett av pilotföretagen och vi ska anpassa våra system efter SDCs uppdaterade system.

Grot är kärnverksamhet

– Över halva vår omsättning inom lågförädlade biobränslen är skogsflis, det vill säga grot. Skogsflis är vår kärnverksamhet och vi försöker öka andelen grot. Vi levererade mer grot för två–fyra år sedan, men ligger ganska stabilt just nu när det gäller grotleveranser. Vi har dock ökat vår marknadsandel i och med att andra leverantörer har minskat sin grotverksamhet, avslutar Peter Sondelius.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017

Vi använder oss av cookies. Läs mer