Annons Annons
Annons Annons

Jämnt lopp mellan Komatsus och John Deeres skotare

Marknaden för skotare har börjat bättre första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Totalt har 65 skotare registrerats jämfört med 55 året innan. När det gäller kampen om marknadsandelar så skiljer det bara en maskin i toppen mellan John Deere och Komatsu, som båda börjar året starkt med 22 resp 21 registrerade maskiner, skriver Skogsforum i ett pressmeddelande.

John Deere skotare 1910G

John Deere skotare 1910G

Ponsse är marknadstrea med nio registreringar och därefter kommer Rottne och EcoLog med fem vardera. Om man jämför marknadsandelarna under årets första månader med helåret i fjol så är det bara Komatsu och EcoLog som ökat. Alla andra har tappat andelar.

– Eftersom skotarmarknaden är en marknad med få registrerade maskiner så slår det snabbt med bara några registreringar upp eller ner. Därför är det svårt att dra några långtgående växlar på bara tre månader, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum som sammanställt skotarstatistiken.

Det som ändå kan utläsas i statistiken är att EcoLog nu efter ett svagt andra halvår 2016 är igång och levererar sin nya skotargeneration. Samtliga registrerade är av de nya E-skotarna med Volvo Pentamotorer och de har registrerats under mars månad. Komatsu är helt uppdaterade modellmässigt och levererar av sin senaste skotargeneration medan både Rottne och John Deere ligger mitt i ett generationsskifte. John Deere har fått ut många nya 1910-skotare från den senaste G-generationen medan övriga skotare är av den äldre E-modellen. Rottne meddelade i dagarna att deras första F11D rullat ut från fabriken och det har varit ett leveransvacuum för de mindre modellerna F10 och F11 i den nya D-generationen där ingen maskin registrerats ännu under 2017.

Ett ton mer lastvikt

Utvecklingen mot allt större skotare fortsätter. Andelen mindre gallringsskotare bland de registrerade maskinerna har minskat stadigt under senare år medan de allra största skotarna ökar. Förändringen är påtaglig och Idag har en tredjedel av de registrerade skotarna en lastvikt över 18 ton. Det här innebär att det genomsnittliga skotningskapaciteten per maskin har ökat med ca ett ton sedan 2016. Mer om lastviktens utveckling finns att läsa på skogsforum.se

Skotarstatistiken avser maskiner med en lastvikt över nio ton och den är sammanställd av skogsforum.se, Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk. Registreringsdata kommer från Transportstyrelsen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer