Annons Annons
Annons Annons

Rätt skogsmaskin i rätt skog ger stora vinster

Genom att välja rätt skogsmaskin i rätt skog kan drivningskostnaderna minska med mellan 2,5 - 6,5 procent, men det innebär längre resor för maskinförarna. Det visar Skogforsks studie av maskinresursoptimeringar på SCA Skog AB i Medelpad och Västerbotten.

Skogsmaskin från Komatsu, modell 931XC

Skogsmaskin från Komatsu, modell 931XC

Den största potentialen ligger i att välja rätt maskinsystem till rätt trakt. Det beror på att avverkningskostnaderna står för cirka 90-95 procent av totalkostnaden, där rese- och flyttkostnader ingår. Det finns därför en potential i att öka aktionsradien för avverkningslagen.

– Både entreprenörer och uppdragsgivare kommer att vinna ekonomiskt på en bättre anpassning av rätt maskinlag till rätt trakter, säger Petrus Jönsson vid Skogforsk som lett projektet. Entreprenörerna tilldelas trakter som deras maskiner är högproduktiva och lönsamma i, och det medför samtidigt att avverkningskostnaderna blir lägre för uppdragsgivaren.

Å andra sidan finns det också en mjuk dimension som måste beaktas i affären mellan beställare och uppdragstagare. Mer och längre resor för entreprenörer och maskinförare kan innebära en krångligare arbetssituation, sett till bland annat familjeförhållanden, arbetsmiljö och olycksrisker vid resor.

Vi använder oss av cookies. Läs mer