Annons Annons
Annons Annons

Södra höjer inköpspriserna

Södra höjer inköpspriset för massaved och talltimmer. Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark.

För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (m3fub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/m3fub för barr- och lövmassaved. Prisförändringarna gäller från och med den 1 februari 2018.

– De senaste årens strategiska satsningar som gjorts vid Södras massabruk innebär att förbrukningen av barrmassaved och efterfrågan av barrmassa stadigt ökar. Detta marknadsläge ger goda förutsättningar för ökad gallringsaktivitet som på lång sikt stärker både värdet och kvaliteten ytterligare på svensk skog, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Om Södra

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Vi använder oss av cookies. Läs mer