Annons Annons
Annons Annons

Södra har positiv klimateffekt motsvarande 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp

En ny rapport visar att Södra har en positiv effekt för det globala klimatet på 9,2 miljoner ton koldioxid, motsvarande 20 procent av Sveriges samlade utsläpp. Beräkningarna utgår från tillväxten i Södras 52 000 medlemmars skogar, men också vilken effekt de skogliga produkterna har när de ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning.

Fler och fler forskare har under senare år intresserat sig för hur substitutionen ska beräknas och det finns många osäkerhetsfaktorer. För att vara på den säkra sidan är beräkningarna försiktiga, i en modell som tagits fram av Holmgren/Kolar. Södra har även låtit externa forskare granska beräkningarna. Resultatet visar att Södra har en positiv klimateffekt på 9,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Läs också om klimatnyttan av hela Sveriges skogar.

– Skogens klimatnytta begränsas ofta till att träd som växer tar upp stora mängder koldioxid, men det är precis lika viktigt att lyfta fram effekten av att vi ersätter produkter som stål, cement, plast och olja med förnybara alternativ, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra.

Utsläpp återbinds

Även om substitutionen inte är en del av den formella klimatrapporteringen så erkänns dess betydelse för att bromsa klimatförändringarna.

– Vi har nu lämnat ett bidrag som visar att det är möjligt att göra beräkningar, även om kunskapsbasen är under uppbyggnad. Det behövs mer forskning, men också ökad förståelse bland politiker och allmänhet om att det finns lösningar för att skynda på klimatarbetet, säger Maria Baldin, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Södra.

Maria Baldin

Maria Baldin, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Södra.

Substitutionsfaktorn skiljer sig åt mellan olika material. Det som mäts är mängden utsläpp av fossilt kol som ersätts per enhet biogent kol i skogsprodukterna. Det biogena kolet ingår i ett kretslopp där utsläppen hela tiden återbinds i växtligheten, medan fossilt kol innebär ett nettotillskott i atmosfären.

Att använda sågade trävaror för att bygga i trä har störst effekt, men det finns även en positiv klimateffekt av att byta ut matförpackningar i plast mot biobaserade tråg eller att använda biobränslen i stället för fossila bränslen som naturgas eller olja.

Fortsatt arbete med fossilfrihet

I rapporten tar man även hänsyn till Södras negativa klimatpåverkan, som främst handlar om utsläpp från produktion av insatsvaror, som processkemikalier och förpackningsmaterial, och transporter av råvaror till industrierna och produkter till kunder.

– Rapporten är dels ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning med vårt hållbarhetsarbete och dels ett viktigt underlag för att fortsätta att arbeta med innovation, resurseffektivitet och fossilfrihet, säger Kristina Altner, chef för Södras hållbarhetsavdelning.

Kristina Altner

Kristina Altner, chef för Södras hållbarhetsavdelning.

Huvudförfattare till Södras Klimateffekt 2019 är Peter Holmgren, med bakgrund inom FN och med mångårig erfarenhet av skogsskötsel och markanvändning ur ett klimatperspektiv. Medförfattare är Göran Örlander, skogsstrateg och Eva Gustafsson, hållbarhetssamordnare, båda på Södra.

Här kan du läsa mer om Södras klimateffekt och rapporten i sin helhet.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer