Annons Annons
Annons Annons

Sveaskog utvidgar stödpaket – erbjuder stilleståndsersättning för skogs- och transportentreprenörer

Sveaskog utvidgar sitt stödpaket till företagets skogs- och transportentreprenörer med anledning av coronapandemin. Vid eventuellt stillestånd avseende exempelvis avverkning och rundvirkes- eller flistransporter kommer företaget att erbjuda möjlighet till stilleståndsersättning.

– Allt handlar om att vill kunna bedriva ett aktivt och konkurrenskraftigt skogsbruk även i framtiden, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

I början av april lanserade Sveaskog ett stödpaket för bolagets entreprenörer inom avverkning, skogsvård och transport. Paketet omfattade bland annat förkortade betalningstider på fakturor och även hyresfritt i tre månader för de turistentreprenörer som hyr lokaler.

Erbjuda arbete vid stillestånd

Nu utvidgas stödpaketet ytterligare med bland annat möjlighet till stilleståndsersättning vid exempelvis utebliven avverkning och rundvirkes- eller flistransporter på grund av coronapandemin. Beslutet gäller i första hand till den 18 juni 2020, men kan förlängas vid behov.

– Förstahandsalternativet är givetvis att tillsammans arbeta för att undvika stillestånd och erbjuda arbete, antingen ordinarie eller andra lämpliga uppgifter, säger Mats Oja.

Det är viktigt att vi även efter coronapandemin kan fortsätta att bedriva ett hållbart, lönsamt skogsbruk, vilket förutsätter en vital skogsindustri och entreprenörer med överlevnadsförmåga, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

Det är viktigt att vi även efter coronapandemin kan fortsätta att bedriva ett hållbart, lönsamt skogsbruk, vilket förutsätter en vital skogsindustri och entreprenörer med överlevnadsförmåga, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

Om Sveaskog

Sveaskog jobbar på uppdrag av staten. Att sköta Sveriges skogar är ett stort ansvar. Utöver kärnverksamheten – som är att bruka skogen och sälja timmer, massaved och biobränsle – består arbetet av flera aspekter som tillsammans får skogen och Sverige att växa. Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Sveaskog vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande.

Skogen i Sverige tar inte slut. Eftersom vi sköter den så bra har vi idag dubbelt så mycket skog som på 1920-talet. För varje träd vi avverkar, planterar vi tre nya. Vårt skogsbruk är en välplanerad och högteknologisk verksamhet som har utvecklats i generationer.

Skogen är en förnybar exportvara. Den håller på att bli morgondagens höghus och ger redan allt från skogsbaserad bensin till mjölkförpackningen på ditt frukostbord. Sveaskog har cirka 140 kunder, och säljer främst trä till sågverk, pappers- och massabruk, men också biobränsle till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och till kommuner med egna anläggningar.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer