Alla ämnen
Pris & Marknad

Skogsindustrin står för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017

Skogsindustrin investerar mest, med 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017. Och det samtidigt som svensk industri slog rekord i investeringar, enligt SCB:s investeringsenkät. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets första upplaga av "Så går det för skogindustrin"
– 2017 toppar fyra mycket tunga investeringsår på raken för svensk skogsindustri, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

I rapporten presenteras 2017 års siffror. Skogsindustrins exportvärde ökade under 2017 med 5,4 procent till 132 miljarder kronor. Det motsvarar tio procent av Sveriges totala exportvärde. För sågade trävaror ökade exportvärdet med nio procent till den nya rekordnivån 27 miljarder. För massa har exportvärdet ökat till 19 miljarder kronor, en ökning med sju procent. Papper och papp, som står för drygt hälften av värdet för skogsprodukter, har haft en uppgång med fyra procent till nästan 67 miljarder kronor.

Skogsindustrin stod 2017 för 23 procent av svensk industris investeringar. Totalt investerade industrin för 72,3 miljarder kronor i löpande priser under året, vilket enligt SCB är den högsta nivån på 80 år.

– Skogsindustrins investeringar på 16,4 miljarder kronor motsvarar en uppgång med fyra procent jämfört med 2016, som också var ett starkt investeringsår, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

De senaste fyra årens investeringar har framför allt legat inom tillverkning av massa och kartong. Nu ökar investeringarna inom träbyggande, som en följd av efterfrågan på korslimmat trä, ett hållbart och samtidigt förnybart material för bjälklag, väggar och yttertak. Flera skogsindustriföretag bygger nya anläggningar för industriellt träbyggande och det avspeglar sig i Skogsindustriernas investeringsprognos för 2018 som ligger på 13,9 miljarder kronor.

– Det är fantastiskt att skogsindustrin investerar på rekordnivåer. Det vittnar om stark framtidstro för våra produkter på den globala marknaden. Samtidigt är många av våra medlemmar genuint bekymrade över ökade inskränkningar i skogsägarnas ägande- och brukanderätt, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna. Hon fortsätter:

– Vi behöver skogsägare med framtidstro som vågar investera i sina skogar. Då får vi en ökad tillväxt i skogen som ger möjlighet att ytterligare växla upp takten i omställningen till ett biobaserat samhälle.

Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna. Foto; Skogsindustrierna
Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna. Foto; Skogsindustrierna Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna. Foto; Skogsindustrierna

Global brist på trävaror men avtagande global tillväxt

I Så går det för skogsindustrin konstateras att marknaden för trävaror är mycket stark. Produktionen i världen är rekordhög, men trots det är bristen på trävaror påtaglig.

– Det är i USA och Kina som aptiten på trä ökar allra mest, medan efterfrågan är stabilt bra i Europa. Priserna på trävaror i USA är rekordhöga och de har även stigit i Europa, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Trots det goda marknadsläget ökade inte trävaruproduktionen i Sverige de första månaderna 2018. Orsaken är främst att vintervädret – både för mycket regn och sedan för mycket snö och halka – har försvårat transporterna från skogen till industrin.

När det gäller den allmänna konjunkturen tyder det mesta på att tillväxttoppen har passerats. Den svenska ekonomin har bromsat efter några starka år och avmattningen lär fortsätta de kommande åren. Avsaknaden av inflation i världen och i Sverige bådar för fortsatt låga räntor ett bra tag till.

Läs rapporten, Så går det för skogsindustrin 2018

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy