Alla ämnen
Bränslehantering

Snabb fukthaltsmätare installerad i Piteå

Prediktor Instrument har gjort en första installation av sitt nya labinstrument för att göra fuktmätningar på biobränsle i realtid på Smurfit Kappa i Piteå. Instrumentet kallas Spektron Biomass och är godkänt av SDC för betalningsgrundande mätning.

prediktor
Tekniken i instrumentet bygger på NIR-teknik (nära infraröd), som klarar att mäta på biobränsle i både fruset och ofruset tillstånd. prediktor

– Instrumentet är ett labinstrument som kan ersätta ugnsmetoden för att mäta fukthalt, säger Bård Hansen, försäljnings- och marknadschef på Prediktor Instrument.

Godkänt för realtidsmätning

Sedan tidigare har Prediktor ett instrument utplacerat på Statkrafts värmeverk på Gardemoens flygplats i Norge. Instrumentet på Gardemoen har använts under utvecklingsperioden på fem år och visas nu för kunder.

– Utvecklingen har tagit lång tid beroende på att det är ett heterogent material som instrumentet ska klara. Det som är speciellt är att Spektron Biomass är godkänt av SDC för betalningsgrundande mätning. Det finns naturligtvis andra apparater på marknaden med liknande realtidsmätning, men som inte är godkända fullt ut, beroende till exempel på att de inte klarar av fruset material ner till minus 20 grader eller att de inte klarar kravet på max två procent standardavvikelse från ugnsmetoden, förklarar Bård Hansen.

Bård Hansen och Bertil Leijding
Bård Hansen, försäljnings- och marknadschef på Prediktor och Bertil Leijding på Leijding Sweden, ansvarig för marknadsföring i Sverige och Baltikum. Bård Hansen och Bertil Leijding

Storsatsning i Sverige

Den 27 juni blev Spektron Biomass typgodkänd av VMK hos SDC och under andra veckan i augusti installerades det första instrumentet i Sverige hos Smurfit Kappa i Piteå. Efter installationsgodkännade av instrumentet kommer det att användas för fuktmätning av Smurfit Kappas alla leveranser. Prediktors agent i Sverige är Bertil Leijding på, Leijding Sweden. Han är ansvarig för marknaden utanför Norge, inklusive Baltikum.

– Vi satsar stort på den svenska marknaden men vi satsar naturligtvis även på Norge och hoppas också på Finland. Vi ser dessutom ett intresse från Nordamerika och Australien, säger Bård Hansen.

Oberoende test

– Vi vet att vår enhet fungerar. Den har bland annat blivit testad under tre månader av Skogforsk och det finns en rapport skriven om resultaten, säger Bård Hansen. Tekniken i instrumentet bygger på NIR-teknik (nära infraröd). I Skogforsks test jämfördes mätningar med ugnsmetoden med Spektron Biomass. Fukthaltsmätningar gjordes på stamvedsflis, grotflis, bark och sågspån, i både fruset och ofruset tillstånd. I rapporten skriver Skogforsk att resultaten visade att mätinstrumentet var väl kalibrerat för att mäta de fyra materialen i både fruset och ofruset tillstånd. I genomsnitt och för samtliga material kunde ingen signifikant skillnad mellan mätmetoderna påvisas, varken för material i fruset eller ofruset tillstånd.

Nya möjligheter

Fukthalten är en viktig parameter som påverkar värdet av priset. Ugnsmetoden är den etablerade och den som vanligtvis används för att bestämma fukthalten. Ett prov av bränslet torkas i en ugn i ett dygn, med vägning före och efter för att räkna ut fukthalten. Nackdelen med metoden är att det tar ett dygn för att få fram fukthalten och därmed blir det svårt att använda resultatet för att blanda bränslen med olika fukthalt eller styra pannan efter fukthalten. Realtidsmätning som snabbt kan analysera fukthalten öppnar för nya möjligheter som kan ha stort värde.

– Försäljningspriset på mätinstrumentet ligger på mer än en halv miljon kronor. Det är en investering som behöver läggas i en investeringsbudget och vi hoppas att försäljningen tar fart från nästa år, säger Bård Hansen.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Fakta

Skogsforsks rapport

”Utvärdering av fukthaltsmätare Prediktor Spektron Biomass”, Nr 94-2015, publicerades 2015-08-06 på www.skogforsk.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy