Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Snabb tillväxt för Energifabriken

Energifabriken satsar på både HVO och RME samt gör det möjligt för både tunga och lätta fordon att tanka. Mellan 2014 och 2016 har omsättningen fyrdubblats, från 58 till 232 miljoner kronor, med positivt resultat. Bioenergi pratade med David Varverud, delägare i Energifabriken, om utvecklingen några dagar efter invigningen av en ny mack i Motala.

Energifabriken_HVO_RME
Energifabriken erbjuder både HVO och RME på samtliga sina tankstationer, inklusive möjligheten att tanka HVO både i lastbilar och personbilar. Energifabriken_HVO_RME

– Det var en lyckad invigning där vi fick mycket uppmärksamhet och vi har fått ett positivt mottagande av den nya tankstationen i Motala. Redan efter några dagar är det många som tankar. Det är både våra befintliga kunder i närområdet som har fått ett nytt ställe att tanka på och det är nya kunder som har upptäckt möjligheten att tanka mindre fordon med HVO, säger David Varverud på Energifabriken.

HVO – nytt bränsle för lätta fordon

– Det verkar som att taxiverksamheter och andra verksamheter med mindre fordon och personbilar fått upp ögonen för att det går att tanka HVO och bli fossilfri. Vi ser att det som var en stor nyhet inom tunga transporter för två år sedan, nu är en stor nyhet inom lätta transporter. Allt fler upptäcker också att det är ett enkelt sätt att profilera sin verksamhet, säger David Varverud.

Fordonsgaranti öppnar för fler personbilar

Det är inte bara de som kör personbilar och transportfordon från Peugeot och Citroen, som har godkänt HVO, som nu tankar HVO. Energifabriken erbjuder en fordonsgaranti till sina avtalskunder, utan kostnad, som gör det möjligt för fler att tanka fossilfritt.

– Om fordonstillverkaren inte går med på 100 procent HVO kan vi lösa det kostnadsfritt med en fordonsgaranti så att våra kunder känner sig trygga med HVO, säger David Varverud.

Peugeot och Citroën har redan godkänt höginblandad HVO för alla fordon med Euro5- och Euro6-motorer.
Peugeot och Citroën har redan godkänt höginblandad HVO för alla fordon med Euro5- och Euro6-motorer. Peugeot och Citroën har redan godkänt höginblandad HVO för alla fordon med Euro5- och Euro6-motorer.

Snabb utbyggnad av mackar

Energifabriken räknar med att ha 25 mackar i drift i slutet av året. Alla mackar erbjuder både högflödande pumpar för tankning av tunga och lågflödande pumpar för tankning av lätta fordon.

Det finns just nu ingen annan aktör som erbjuder tankning av HVO för lätta fordon på så många ställen i Sverige. Vi växer för egen maskin och vi växer kraftigt. Den största satsningen just nu är utbyggnaden av tankstationerna. Det är många utmaningar att hantera och det är spännande att vara med i denna utveckling, säger David Varverud.

RME på väg tillbaka

– Vi har fortsatt att investera i mackar för RME även när det har varit motigt på grund av skatten på RME. Vi ser en stor potential i att ta tillbaka stora volymer för RME på marknaden, om nu skatten tas bort som regeringen har föreslagit. Det var olyckligt från början att RME beskattas, det har inneburit tvärstopp för RME på marknaden. Det är inget fel på bränslet, utan det är fel på skattesituationen. Vi hade kunnat ersätta ännu större mängd fossila bränslen om inte skatten hade införts. Nu har vi tappat fart under dessa två år, men kommer att lägga i en ny växel för att ta tillbaka marknadsandelar för RME så fort det går, menar David Varverud.

Energifabriken_tankning
Energifabriken fortsätter att investera i mackar för RME. Energifabriken_tankning

Ologiskt att stoppa grödebaserade drivmedel

Något som oroar Energifabriken är diskussionen om grödebaserade biodrivmedel.

– Denna diskussion verkar finnas kvar på något sätt och vi känner fortfarande en oro för att EU-kommissionen inte kommer att släppa fram grödebaserade biodrivmedel. Det är svårt att förstå med tanke på att det finns så mycket åkermark som inte används. De enda som vinner på att stoppa grödebaserade biodrivmedel är de fossila bränslena. Åkermark används dessutom till många andra ändamål och att bara ifrågasätta en viss typ av markanvändning, det har ingen logik överhuvudtaget, tycker David Varverud.

PFAD-debatt

Regeringen har meddelat att arbete pågår med att ta fram nya generella kriterier för hur definitioner av restprodukter ska tolkas. Detta efter att användningen av PFAD, en restprodukt från palmoljeraffinering som används som råvara till HVO, har ifrågasatts ur hållbarhetssynpunkt. Förslaget är ännu inte känt men kan på kort sikt komma att försvåra användningen av PFAD.

Den PFAD som används idag uppfyller de krav på hållbarhetskriterier och spårbarhet som gäller alla restprodukter. Råvarorna till vår HVO är nästan uteslutande olika restprodukter och avfall, som också inkluderar slakteriavfall, förbrukade frityroljor och restolja från majsetanoltillverkning. Fler råvaror behöver adderas för att möta efterfrågan på HVO. Volymen PFAD är begränsad och andelen är reglerad till maximalt fem procent av råpalmoljan, eftersom den påverkar produktiviteten av matolja kraftigt.

– Vi är mycket positiva till en fortsatt utveckling av till exempel skogsbaserade råvaror till höginblandade biodrivmedel, men detta finns ännu inte tillgängligt. Hastiga regelförändringar som ändrar förutsättningarna för vissa råvaror skapar osäkerhet på marknaden och bromsar omställningen till förnybart, menar David Varverud.

Tar oron på allvar

– Vi har stor förståelse för den oro och den diskussion som pågår om palmolja och PFAD och vi tar den på stort allvar. Flera personer från Energifabriken är under mars i Sydostasien för att öka kunskapen kring odling och produktion av palmolja och PFAD, säger David Varverud.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy