Alla ämnen
Biokraft

Snabba ryck när Borås avfallspannor blir fossilfria

Genom intensivt arbete blir Borås Energi och Miljös avfallspannor på kraftvärmeverket Ryaverket helt fossilfria på bara tre veckor.
– Vi känner att vi vill dra vårt strå till stacken för att skapa en hållbarare värld, säger Erik Svantesson, projektledare på Borås Energi och Miljö för bytet till bioolja på start- och stödbrännarna.

Ryaverket
Ryaverket i motljus. Nu får Borås Energi och Miljös två avfallsbränslepannor ett nytt oljesystem som gör att start- och stödbrännarna kan drivas med sur bioolja. Foto: Peder Wahlberg

Bland energibolagen i sverige pågår en jakt på de sista fossila energiströmmarna. Efter att fossila huvudbränslen bytts ut, kommer turen till start- och stödbrännarna. Ofta handlar projekten om att byta från fossil olja till bioolja.

Vi har väldigt många kontakter med energibolag runt om i Sverige som gör precis den här saken just nu, säger Johanna Lindén, vd på PetroBio.

– Det finns inte många kvar som eldar kontinuerligt med fossil olja. Men vi har en stor andel fossilt i spetslast- och reservpannor. Det händer otroligt mycket på marknaden nu, konstaterar Hans Elmeklo, projekt- och teknikchef på PetroBio.

Borås_Johanna, Erik
Johanna Lindén, vd på PetroBio och Erik Svantesson, projektledare på Borås Energi och Miljö.

Slutdatum närmar sig

Även om konverteringen från fossilt till fossilfritt har pågått länge så har den intensifierats de senaste åren. Tidigare har det ofta varit ekonomiska snarare än miljömässiga skäl till att ta bort olja, kol och gas. Nu är fokus på att bli helt fossilfri stort. Och det börjar bli bråttom.

– Alla företag och kommuner har satt ett datum när de ska vara fossilfria, och de datumen närmar sig med stormsteg, säger Hans Elmeklo, och poängterar att pandemin dessutom gjort att man förlorat ett år, då många sköt på genomförandet av sina projekt.

Risk för läckage

Borås Energi och Miljö invigde Ryaverket 1965 och då drevs anläggningen med tjockolja. 2004 invigdes avfallsförbränningen via två nya avfallsbränslepannor. Men pressluftsbrännarna på fem megawatt som värmer upp den bubblande bädden vid uppstart drivs med olja och lansbrännarna på tio megawatt som kan stödja för att hålla temperaturen uppe drivs också med olja. I genomsnitt går det åt 800 kubikmeter olja varje år i Borås avfallspannor, vilket motsvarar ett utsläpp på drygt 2 000 ton koldioxid.

För att göra avfallskraftvärmeverket helt fossilfritt beslutade Borås Energi och Miljö att byta ut den fossila oljan mot bioolja. Det är inte bara att fylla cisternerna med ny olja, det är mycket mer komplicerat om man som Borås Energi och Miljö bestämmer sig för att köra med en MFA-olja, i det här fallet Wifuel 305.

Den är väldigt sur, skulle vi stoppa in den i nuvarande system skulle det springa läck ganska snart, säger Erik Svantesson.

Syrafast material krävs

De finare biooljorna på marknaden, typ HVO eller RME, har i stort sett samma egenskaper som vanlig eldningsolja. Och skulle alltså gå att köra i befintliga system, med mindre modifieringar men de tyngre fraktionerna är svårare att handskas med.

De finaste biooljorna är inte speciellt korrosiva, men de är väldigt dyra. Man vill ofta säkra upp för att kunna köpa billigare bränslen. Då måste man gå över till syrafast material, säger Hans Elmeklo.

De tyngre biooljorna har heller inte samma smörjande egenskaper, vilket ställer andra krav på pumparna som försörjer brännarna med rätt oljetryck.

Borås_Erik, Conny, Lennart
Erik Svantensson, Borås Energi och Miljö har ett intensiv samarbete med Conny Olsson, automationsansvarig och Lennart Cedenkvist, senior teknikingenjör på PetroBio. Foto: PetroBio

Mycket behöver bytas

Sedan behöver biooljorna också värmas. Den tyngsta beckolja kräver 120 grader för rätt viskositet. MFA måste värmas till någonstans mellan 40 och 80 grader, den som används i Borås värms till 70 grader för att förbränningen ska bli bra. Oljetanken behövde inte bytas. Men alla rör, ventiler, packningar, mätinstrument, pumpar och oljeutsatta delar i brännarna måste bytas till syrafasta material.

– Det är tre, fyra hundra meter rör, säger Hans Elmeklo.

Ett helt nytt pump- och värmebord måste in, liksom ett nytt styrsystem. Tanken får värmning till 40 graders lagring, rörledningarna får en värmekabel och isolering så att oljan inte kan stelna.

– Det finns en risk att oljan stelnar om den inte lagras korrekt. Det gäller att ha värmning på hela systemet, vi har en fjärrvärmeledning som går in i stora lagrings-tanken, säger Erik Svantesson.

Farlig gasol tas bort

Förutom att byta till bioolja till brännarna i avfallspannorna passar Borås Energi och Miljö också på att ersätta gasol som bränsle i brännarna på hetvattencentralen Bäckeskog med en effekt på 2 x 25 MW, som används som spets när avfallspannorna av någon anledning inte klarar att leverera tillräckligt med fjärrvärme.

Här eldas det också redan med bioolja, men anläggningen får nu ett nytt pump- och värmebord, samt ett nytt styrsystem. Det ger större säkerhet när gasolen tas bort, och det blir en bättre arbetsmiljö.

– Systemet var placerat på utsidan, men nu har vi gett plats för det i källaren, säger Erik Svantesson.

Det blir bättre arbetsmiljö för driftspersonalen att röra sig och arbeta med det, och i och med att vi byter styrsystem så kommer det att bli lättare att använda.

”En extra twist”

När pandemin slog till drog Borås Energi och Miljö i handbromsen och konverter-ingsprojektet blev försenat ett år, men i år har det varit full fart tillsammans med entreprenören PetroBio.

Vi älskar utmaningen i projektsituationen, och i det här fallet finns en extra twist i det hela, när man byter system i de avfalls-eldade pannorna, säger Johanna Lindén.

Kravet var att avfallspannorna inte fick stå stilla längre än vid vanligt underhåll. Så det är nu på hösten, i samband med revisionen som är tre veckor per panna, som själva bytet av oljesystem ska ske.

Container ger arbetsro

Att ta bort det gamla systemet, och sedan bygga ett nytt och testa, det är ett jobb som tar längre tid än tre veckor. Därför har Petro Bio ställt upp en tillfällig oljelösning i en container, där slangar med olja har kopplats in på brännarna.

Inför revisonen har PetroBio därmed kunnat riva det gamla systemet och bygga ett nytt. När det blir skarpt läge behöver bara den sista biten byggas och brännarna uppgraderas. Och så finns det viss tid att testa systemet innan pannan måste köras i gång för fullt igen.

– Det är absolut en risk men det är svårt att bygga på något annat sätt, säger Erik Svantesson.

– Men det är en risk som vi har hanterat här, i och med att vi tillät dem gå in med det tillfälliga oljesystemet några veckor innan.

Sparar miljoner 

För Borås Energi och Miljö ligger investeringen på totalt 19 miljoner kronor. Men tack vare att biooljan är billigare, räknar Borås Energi och Energi och Miljö med att spara 3,7 miljoner kronor per år. Det är dock inte ekonomin som i första hand driver konverteringen.

Det är att kunna erbjuda kunderna en ännu klimatsmartare fjärrvärme med mindre miljöpåverkan, säger Erik Svantesson.

– Vårt motto är lev hållbart lev mer. Och det måste vi också följa som bolag.

Text:  Torbjörn Esping


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy