Alla ämnen
Skogsbränsle

Socialdemokraterna föreslår Röj-stöd för uttag av mer biomassa från skogen

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle. Man vill ta tillvara på hela landets jobbpotential, inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår S ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning.

Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång mot ett fossilfritt Sverige. Mer skogsröjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd, samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Därför vill man införa ett Röj-stöd som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för privata skogsägare att röja skog. Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna omfatta över 1 000 årsarbeten. Socialdemokraterna går därför till val på att satsa 200 miljoner kronor årligen på ett Röj-stöd med start under nästa mandatperiod.

Socialdemokraternas förslag i korthet

Fler jobb och snabbare integration. Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna komma att omfatta över 1 000 årsarbeten. Röjning av skog kan bli ett första jobb för individer med låg utbildning långt från arbetsmarknaden. Förslaget har en direkt koppling till regeringens satsning Jobbpotential i de gröna näringarna i BP18 där nyanlända utbildas inom bland annat röjning och skogsvård. Den första kullen med för ändamålet utbildad arbetskraft kommer att vara färdigutbildade och stå till skogsbranschens förfogande den 1 april 2019.

Bättre villkor för skogsägare och ökat värde på svensk skog

Ett Röj-stöd skulle göra det mindre kostsamt för enskilda skogsägare att göra den investering det innebär att röja och underhålla sin skog. Ökad röjning av skog ger bättre förädlingsvärde av skog för virkesproduktion. Det finns även behov av att öka röjning i områden som är frivilligt avsatta för naturvård av enskilda skogsägare, i syfte att bibehålla och utveckla naturvärdena.

Tillgången till biomassa är essentiell för omställningen till ett fossilfritt Sverige
Tillgången till biomassa är essentiell för omställningen till ett fossilfritt Sverige Tillgången till biomassa är essentiell för omställningen till ett fossilfritt Sverige

Snabbare övergång till ett fossilfritt Sverige

Med en mer omfattande och effektiv röjning av den privata ägda skogen skulle tillgången till biomassa öka. Tillgången till biomassa är essentiell för omställningen till ett fossilfritt Sverige och i möjliggörandet av en uthållig svensk produktion av fossilfria bränslen till fordonsindustrin.

Fler och växande röjningsföretag i gles- och landsbygd

Förslaget bedöms skapa förutsättningar för fler och växande röjningsföretag genom ökad efterfrågan av dessa tjänster i gles- och landsbygd i anslutning till de skogsområden som är aktuella för röjning.

Turism och rennäring gynnas

Ökad röjning är också bra för rennäringen då det underlättar renarnas vandring och ökar lavtillgången. Ökad röjning gynnar dessutom friluftslivet och därmed också eko-turismen. Detta kan både praktiskt och ekonomiskt främja och skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb på landsbygden genom upplevelser med koppling till skogen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy