Alla ämnen
Biovärme

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi står bakom den färdplan för fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen som den 20 mars lämnades över till regeringen. Man stöder arbetet mot ett fossilfritt samhälle till fullo.

Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan idag med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri, men för att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och det kommer krävas ytterligare teknikutveckling. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Den färdplan som har lämnats över till regeringen innebär långtgående åtaganden från de underskrivande parterna om hur vi i samverkan kan göra uppvärmningsbranschen fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

För oss handlar det om att ta det samhällsansvar som vi har möjlighet att ta och därmed bidra till vår gemensamma framtid, säger Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme. Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans med andra aktörer på marknaden har lämnat in vår färdplan för att nå fossilfrihet till regeringen. Att samverka med så många olika aktörer har varit väldigt givande och jag anser att det är nödvändigt att vi fortsätter på det spåret. Nu börjar det stora arbetet med att uppfylla de mål vi har satt upp.

Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme
Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme

Från 99% till 100%

Visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030. Med fossilbränslefri avses ingen användning av fossila bränslen; kol, olja eller naturgas. Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi satsar mer än så genom att ha som mål att klara detta redan till 2025.

– Detta är en bra och viktig ambition som vi delar, säger Karin Medin, vd Söderenergi. Redan idag erbjuder vi våra kunder energileveranser som är till 99 % fossilbränslefria. Samhällsnyttan är påtaglig. Att gå från 99 % till 100 % är ett tufft mål. Vi behöver balansera målet med vad kunder efterfrågar och att de tekniska lösningarna håller måttet. Vi får inte riskera störningar när vi som mest behövs. Leveranslöftet är en del av vårt samhällsansvar, säger Karin Medin, vd Söderenergi.

Karin Medin, vd Söderenergi
Karin Medin, vd Söderenergi Karin Medin, vd Söderenergi

Nu ser vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi fram emot att få fortsätta arbeta både på hemmaplan och tillsammans med branschen för att nå de uppsatta målen.

Läs hela färdplanen

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy