Alla ämnen
Pellets

Solör Bioenergi förlänger samarbete i Småland med lokal leverantör av briketter

Solör Bioenergi har nu förlängt ett mångårigt samarbete med Fellessons och säkrar därmed försörjning av briketter till fjärrvärmeanläggningarna i Småland för flera år framåt. Avtalet innebär att den säsongslagring som görs nu kan fortgå, vilket i sin tur spelar en viktig roll för Solörs möjligheter att växa.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fellessons förädlar träprodukter genom fräsning, hyvling och kapning i Växjö samt bedriver byggvaruhandel i Växjö och Vimmerby. Av den råvara som köps in blir cirka 20 procent biprodukter som pressas till briketter med egna pressar.

Varje år köper Solör 8 000 ton briketter av Fellessons, vilket motsvarar 38 GWh. Briketterna används som bränsle på fjärrvärmeanläggningarna i Småland och täcker ungefär en tredjedel av regionens behov av bränsle.

– Genom avtalet säkrar vi nu bränslet för våra anläggningar runt om i Småland. Vi är nöjda med Fellessons som leverantör och vi se fram mot ett fortsatt fint samarbete, säger Nils Svensson, regionchef Småland på Solör Bioenergi.

– Vi glädjer oss åt samarbetet med Solör Bioenergi och det är fortsatt viktigt för oss att få en långsiktig lösning för tillverkning av briketter för värmeverk, säger Anders Fellesson, VD på Fellessons.

Klimatvänlig frakt

För att säkra tillgången på bränsle under vinterhalvåret, då behovet är som störst, säsongslagrar Solör en del av briketterna. På så vis finns en säkerhet för att det alltid finns bränsle till anläggningarna. Säsongslagringen spelar också en viktig roll för Solörs möjligheter att fortsätta investera i nya anläggningar.

Briketter är, till skillnad från exempelvis flis, betydligt mindre volymkrävande. På så vis blir frakten mer klimatvänlig.

– Vi köper lokalt och konsumerar lokalt. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Nils.

Varje år köper Solör 8 000 ton briketter av Fellessons
Varje år köper Solör 8 000 ton briketter av Fellessons Varje år köper Solör 8 000 ton briketter av Fellessons

FAKTA OM BRIKETTER:

Pressade Briketter 50-75 mm i diameter
Väger ca 550 kg per m³
100 % rent biobränsle
Energiinnehåll minst 4,6 MWh per ton

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy