Alla ämnen
Biovärme

Solör Bioenergi förvärvar Pemco Energi

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

– Vi har länge följt Pemco Energis utveckling och är imponerad av den position som bolaget tagit inom träbaserad bioenergi i Sverige och Norge. Utöver detta så kompletterar, Pemco’s kunderbjudande Solörs affärsmodell inom fjärrvärme. Detta kommer att leda till ett flertal positiva effekter för de två verksamheterna tillsammans, säger Solör Bioenergis CEO Martinus Brandal

Solör Bioenergi är verksamt i hela värdekedjan från inköp, produktion, distribution och försäljning av energi i form av fjärrvärme, industriell ånga, elektricitet och olika biobränsle produkter.  Enligt koncernens CEO så visar förvärvet av Pemco Energi, Solörs strategiska ambition av kontinuerligt skapa tillväxt.

Ett av Pemco Energis projekt är att leverera byggvärme till världens högsta trähus, Mjöstornet i Brumunddal, 18 våningar och 81 meter högt.
Ett av Pemco Energis projekt är att leverera byggvärme till världens högsta trähus, Mjöstornet i Brumunddal, 18 våningar och 81 meter högt. Ett av Pemco Energis projekt är att leverera byggvärme till världens högsta trähus, Mjöstornet i Brumunddal, 18 våningar och 81 meter högt.

– Efterfrågan på förnybar energi kommer att öka i framtiden. Solör förstärker genom förvärvet av Pemco ytterligare sin position på en marknad som vi har stor tro på säger Brandal.

Driver 82 biovärmeanläggningar

Pemco Energi äger och driver 82 lokala värmeanläggningar i Sverige och Norge dessutom producerar man träpellets på två anläggningar i Säffle och Brumunddal.

– Pemco Energi har haft en stark utveckling under de senaste åren. Vi har fullt förtroende i att Solör Bioenergi med sin kompetens och erfarenhet från den förnybara värmemarknaden kommer starkt bidraga till  denna fortsatta utveckling de kommande åren säger Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har lett Pemco Energi seden 2012 anser att bolaget med de nya ägarna kommer att fortsätta med sin tillväxtstrategi.

– Bolaget står idag på en solid grund tack vare de anställdas starka kompetens och motivation att leverera goda resultat. Det gör mig trygg och säker på framtiden ser ljus ut för bolaget säger Knappskog.

Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 

Om Solör Bioenergi

Koncernens verksamhet är produktion av fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle i form av bränsleflis, briketter och pellets samt energiåtervinning av impregnerat trävirke. Verksamheten är förnärvarande organisatoriskt uppdelad i två huvudsegment. Det är fjärrvärme respektive biomassa. Inom ramen för koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Polen finns 52 energianläggningar, 3 miljöterminaler, 2 pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. Den årliga leveransen uppgår till ca 2,1 TWh och koncernen innehar drygt 7 000 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Om Pemco Energi

Pemco Energi  har 35 anställda och omsätter 165 MSEK per år. Företaget äger pelletsfabriker med en total produktionskapacitet på c:a 60 000 ton per år vilket motsvarar 290 GWh förnybar energi. Under 2017 levererade bolaget c:a. 145 GWh i 82 värmeanläggningar  i Sverige och Norge. Pemco Energi funnits i c:a 30 år och är en del av  Pemco-koncernen  som omsätter c:a  2 miljarder NOK per år.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy