Alla ämnen
Biovärme

Solör ordnar fossilfri fjärrvärme i Odensbacken med ny pelletspanna

Nu står en helt ny pelletspanna på plats i fjärrvärmeanläggningen hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Odensbacken. Anläggningen, som bland annat förser Örebro Kommun och Örebrobostäder med värme, blir i och med den nya pannan i stort sett helt koldioxidneutral.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmeanläggningen i Odensbacken förser idag villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med värme. Bland de största kunderna finns Örebrobostäder, Örebro Kommun och Svelandstrafiken AB. Produktionen omfattar cirka 6 GWh per år och består främst av eldning av biobränslen i form av pellets, spån och flis.

En del av produktionen kommer även från solenergi genom de solfångare som är installerade intill anläggningen. Produktionen har tidigare haft en viss eldning med olja vid toppar. Vid de tillfälliga topparna har RME varit bränslet, som är en typ av biodiesel. I och med att ytterligare en pelletspanna har installerats kommer den planerade eldningen av olja vara obefintlig.

Ett steg i rätt riktning

– Det är ett stort steg att ersätta oljeeldning med förbränning av träpellets, även om detta har varit en väldigt liten del av vår produktion tidigare. Tack vare installationen av den nya pelletspannan kommer den koldioxid som släpps ut inte ge extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Den nya pelletspannan, som kompletterar den tidigare pannan, har en effekt på 350 KWh.

– Vi hoppas att fler kunder vill ansluta sig och att vi tillsammans därmed minskar svenska hushålls förbrukning av fossilenergi. Ett steg i rätt riktning till att nå både nationella och EU:s klimatmål, säger Nicklas.

Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst och Ann-Sofie Ståhl, kundansvarig Solör Bioenergi Väst, vid bränslelagret på fjärrvärmeanläggningen i Odensbacken.
Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst och Ann-Sofie Ståhl, kundansvarig Solör Bioenergi Väst, vid bränslelagret på fjärrvärmeanläggningen i Odensbacken. Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst och Ann-Sofie Ståhl, kundansvarig Solör Bioenergi Väst, vid bränslelagret på fjärrvärmeanläggningen i Odensbacken.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy