Alla ämnen
Biokraft

Solör Bioenergi satsar på grön el med Againitys ORC-turbin

Rindi Syd AB som ingår i Solör Bioenergi-gruppen skrev den 16 maj kontrakt med Againity AB för att bli egenproducent av grön el vid värmeverket i Hörby. Med hjälp av en ORC-turbin från Againity kommer delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till el för lokal användning på värmeverket.

Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi, och David Frykerås, VD på Againity ska omvandla Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk med hjälp av Againitys ORC-turbin.
Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi, och David Frykerås, vd på Againity ska omvandla Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk med hjälp av Againitys ORC-turbin. Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi, och David Frykerås, VD på Againity ska omvandla Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk med hjälp av Againitys ORC-turbin.

– Vi ser Againitys lösning med ORC-turbin som ett spännande alternativ där mer traditionella ORC-leverantörer och ångturbiner inte passar in, som anläggningarna redan finns och huvudsakligen är konstruerade för värmeleveranser, säger Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi. Vi förväntar oss cirka 400 MWh elproduktion från anläggningen i Hörby vilket täcker det egna behovet samt ger oss en fin möjlighet att utvärdera teknikens möjligheter.

Sex installationer i Sverige

ORC-turbinen vid Hörbys värmeverk kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjätte installation i Sverige.
– Againity tackar för förtroende att få installera en ORC-turbin på Hörbys värmeverk och välkomnar att även privata aktörer fått upp ögonen för lokalproducerad el, säger David Frykerås, VD och grundare av Againity.

Organiska Rankine-cykeln (ORC)

Tekniken grundar sig i den så kallade organiska Rankine-cykeln (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden. I det här fallet används 120 gradigt hetvatten för att utvinna elektricitet. Den mycket enkla installationen utgörs av två rördragningar till pannkretsen, två rördragningar till fjärrvärmereturen och en elkabel. Vid Againitys ORC-installation på Ronneby Miljötekniks värmeverk i Bräkne-Hoby har en totalverkningsgrad uppmätts till 99,5 procent. Det innebär att näst intill all värme som tas från pannkretsen nyttiggörs antingen i form av el eller i form av hetvatten som tillförs fjärrvärmenätet. Det var efter ett studiebesök vid ORC-installationen i Bräkne-Hoby som Rindi Syd AB fick upp ögonen för tekniken.

Flispanna

Flispannan i Hörby är på 6 MW och producerar 24 GWh värme per år. Trots att det finns potential att producera över 100 kW el så kommer ORC-turbinen att begränsas till 49,9 kW på grund av det undantag från energiskatt som gäller för elproduktionsanläggningar under 50 kW.

Fem års återbetalningstid

Againity driftsätter ännu en ORC-turbin i juni och räknar med ytterligare tre nya byggnationer under hösten. Idag finns drygt 400 fjärrvärmenät i Sverige som saknar elproduktion. Potentialen är stor för att öka andelen garanterad effekt i det svenska energisystemet med hjälp av biobränsle vid landets värmeverk. Även om Energiöverenskommelsen från 2016 lovade annorlunda så saknas fortfarande politiska styrmedel för att gynna ökad andelen garanterad effekt i det svenska elnätet. Trots detta blir återbetalningstiden på ORC-turbinen i Hörby ändå inte längre än cirka 5 år med dagens spotpris på elhandel och elcertifikat. Det beror mycket på att elcertifikaten återigen har nått en högre nivå.

 

Om Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi – baserat på trädbränslen. Produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el samt energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Solör Bioenergi levererar idag fjärrvärme på 43 orter där Hörby blir det första värmeverket att installera ORC-turbin.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy