Alla ämnen
Bioekonomi

Statligt stöd kan göra Sverige ledande inom bio-CCS

Energimyndigheten lämnade 15 november ett förslag på hur ett statligt system för stöd till bio-CCS kan utformas.

Enligt klimatpolitiska mål ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll till 2045 och därefter vara negativa. Infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit för att nå målet om negativa utsläpp. Sverige är det första landet i världen som utreder ett statligt system för stöd till bio-CCS. Om stödet införs kan vi bli en ledande nation på området.

Bio-CCS
Det är regeringen som beslutar om införandet av stödsystem och utser en auktionsförrättare som får uppdraget att genomföra auktionerna. Det är regeringen som beslutar om införandet av stödsystem och utser en auktionsförrättare som får uppdraget att genomföra auktionerna.

Tekniken för bio-CCS finns

– Tekniken finns, men är inte lönsam ännu. Därför är den inte införd i stor skala. Ett statligt stödsystem skulle göra det möjligt för industrin att gå vidare och utveckla affärsmodeller för bio-CCS, säger Lena Callermo, avdelningschef på Energimyndigheten.

Potentialen för bio-CCS är hög i Sverige

Energimyndigheten konstaterar att mängden koldioxid som kan avskiljas från pappers- och massaindustrier samt el- och värmeproduktion inom några år är nästan sex miljoner ton. Detta betyder att potentialen är ungefär tre gånger så stor som de två miljoner ton avskild koldioxid till år 2030 som föreslogs som mål i den Klimatpolitiska vägvalsutredningen.

Lägst kostnad vinner anbudet

Energimyndigheten föreslår ett system med omvända auktioner, som i korthet innebär att aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet. Enligt utredningen landar kostnaderna på cirka 1 100–2 000 kr per ton koldioxid. Stödet föreslås omfatta 100 procent av kostnaderna för avskiljning, transport och lagring under hela bindningstiden på 15 år.

Vad händer nu?

Det är regeringen som beslutar om införandet av stödsystem och utser en auktionsförrättare som får uppdraget att genomföra auktionerna. Energimyndigheten utgår i förslaget från att auktionsförrättaren utlyser den första auktionen i slutet av 2022 och att tilldelning av bud sker 2023. Från tilldelning till avskiljning av biogen koldioxid har aktörerna bedömt att det tar cirka tre år. Det innebär att en första inlagring kan ske tidigast år 2026.

Bakgrund

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara ett nationellt centrum för CCS, med ansvar för att planera och driva samordning och främjande av CCS i dialog med industrier, branscher, andra myndigheter och Regeringskansliet. Energimyndigheten fick i samband med detta även uppdraget att utreda hur ett stödsystem för bio-CCS kan utformas.

Förslaget som lämnades till regeringen 15 november har tagits fram i dialog med berörda aktörer, myndigheter och branschföreningarna Energiföretagen och Skogsindustrierna. Utredningen innehåller förslag på typ av system samt tidplan, stödnivå, kontraktslängd och ansvarsfrågor för stödsystemet.

Rapporten Första, andra, tredje…– Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS (pdf)

Energimyndighetens uppdrag inom CCS

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy