Alla ämnen
Bioenergi i industri

Stockholm Exergi i internationellt samarbete om lagring av koldioxid

Stockholm Exergi och fem andra europeiska företag har undertecknat en avsiktsförklaring där de förbinder sig att utveckla lagringen av koldioxid.

– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för utvecklingen av koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid och visar att olika branscher kan och behöver samarbeta, säger Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud.

Under högtidliga former med bland annat Norges olje- och energiminister på plats skrev Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud i dag i Oslo under en avsiktsförklaring för att utveckla lagringen inom CCS, (Carbon Captured and Storage). CCS handlar om att i stället för att släppa ut koldioxiden i atmosfären fångas den in och lagras i berggrunden där den bryts ned. För Stockholm Exergis del är fokus för samarbetet i första hand möjligheten att skapa kolsänkor, eller så kallade minusutsläpp, genom BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) som är CCS för bioenergi.

Lösningar för leverans och lagring av koldioxid

– För Stockholm Exergi, som en av de världsledande aktörerna inom BECCS, är samarbetet en naturlig plattform att skapa förutsättningar för att etablera tekniken på allvar. Att skapa kolsänkor kommer med största sannolikhet bli en viktig pusselbit för att begränsa den globala uppvärmningen och nå klimatmålen, säger Anders Egelrud.

Det är förutom Stockholm Exergi bolagen Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum och Preem som har skrivit avsiktsförklaringar med företaget Equinor som företräder projektet Northern Lights. Northern Lights, som är ett samarbetsprojekt mellan Equinor, Shell och Total, undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i berggrunden i Nordsjön. Bolagen som har skrivit under avsiktsförklaringen förbinder sig bland annat att utvärdera lösningar för leveranser och transporter av koldioxid.

– Lagringen är en av de svåra frågorna att lösa kring CCS och det är även en av de frågor där det finns flest skalfördelar. Om branscher gemensamt kan medverka till utveckling av och dela lagringsinfrastruktur sjunker kostnaden både för traditionell CCS och BECCS, säger Anders Egelrud.

Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd
Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd. Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd

Stockholm Exergi kommer senare i höst att installera en testanläggning för BECCS till kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Det blir ett viktigt steg i Stockholm Exergis mångåriga arbete med att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Målet med BECCS är att uppnå minusutsläpp av koldioxid.

BECCS och CCS

BECCS betyder Bio Energy Carbon Capture and Storage och är så kallad koldioxidavskiljning. Det innebär att koldioxiden efter förbränning av biomassa fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Förutom förbränning brukar benämningen BECCS inkludera koldioxidavskiljning från andra processer som använder biomassa, till exempel pappers- och massaindustrin. Det som är gemensamt är syftet att utnyttja egenskapen att växter och träd fångar koldioxid från atmosfären då de växer, för att sedan lagra denna koldioxid permanent. På så vis skapas en så kallad kolsänka.

CCS betyder Carbon Capture and Storage och fungerar enligt samma princip som BECCS men används för andra processer med fossilt ursprung. Till skillnad från BECCS skapas ingen kolsänka, utan istället är målet att minska fossila utsläpp.

Se videon med Fabian Levihn från Stockholm Exergi som förklarar förutsättningarna för BECCS vid Värtaverket i Stockholm. Från Svebios heldag om Kolsänkor den 16 maj 2019.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy