Alla ämnen
Pris & Marknad

Storbritannien har snart kapacitet att elda allt sitt eget avfall

Storbritannien har under många år varit en ledande exportör av avfall, både RDF och returträ. Men den tiden kan snart vara förbi.

Ett stort antal nya avfallseldade kraftverk byggs just nu Storbritannien, i allmänhet utan att ta vara på värmen. Den här bilden är från bygget 2013 av en panna för MVV Environment Devonport Ldt, som förser Europas största flottbas i Plymouth med el och ånga.
Ett stort antal nya kraftverk för avfall byggs just nu Storbritannien, i allmänhet utan att ta vara på värmen. Den här bilden är från bygget 2013 av en panna för MVV Environment Devonport Ldt, som förser Europas största flottbas i Plymouth med el och ånga. Ett stort antal nya avfallseldade kraftverk byggs just nu Storbritannien, i allmänhet utan att ta vara på värmen. Den här bilden är från bygget 2013 av en panna för MVV Environment Devonport Ldt, som förser Europas största flottbas i Plymouth med el och ånga.

Det sker en omfattande utbyggnad av förbränningskapacitet och redan om ett par år kan det vara balans på den inhemska avfallsmarknaden. En del varnar till och med för överkapacitet.

Ny analys

Den snabba omställningen framgår tydligt av en rapport som i somras gavs ut av Eunomia, ett konsultföretag i Bristol som specialiserat sig på att analysera den brittiska avfallsmarknaden. Eunomias diagram visar tydligt på utvecklingen.

Den mycket stora volymen avfall som gått till deponi kommer att vara borta 2019/20. Från 2009/10 till i dag har förbränningskapaciteten fördubblats, från 6,3 miljoner ton till 13,5 miljoner ton. Det finns utbyggnadsprojekt på en sammanlagd kapacitet på 4,8 miljoner ton.

Landfill = deponering, Committed = planerade, Under Construction = under byggande, Operational = i drift, Landfill required = volym som kräver deponering. Två scenarier för ”residual waste”, dvs avfall som inte kan materialåtervinnas och måste gå till förbränning. Diagram ur Eunomia: Residual Waste Infrastructure Review Issue 12, juli 2017
Landfill = deponering, Committed = planerade, Under Construction = under byggande, Operational = i drift, Landfill required = volym som kräver deponering. Två scenarier för ”residual waste”, dvs avfall som inte kan materialåtervinnas och måste gå till förbränning. Diagram ur Eunomia: Residual Waste Infrastructure Review Issue 12, juli 2017 Landfill = deponering, Committed = planerade, Under Construction = under byggande, Operational = i drift, Landfill required = volym som kräver deponering. Två scenarier för ”residual waste”, dvs avfall som inte kan materialåtervinnas och måste gå till förbränning. Diagram ur Eunomia: Residual Waste Infrastructure Review Issue 12, juli 2017

Ökad återvinning

Hur snabbt det blir överkapacitet beror på om den sjunkande trenden för ”residual waste” fortsätter. Med ”residual waste” avses det avfall som blir kvar efter materialåtervinning eller biologisk behandling. Med en fortsatt snabbt sjunkande trend för detta restavfall kommer man att få en stor överkapacitet i förbränningen efter 2024. Om kurvan flackar ut blir det balans, men inte utrymme för export av RDF.

Minskad export efter 2020

En slutsats av båda scenarierna är att exporten av avfall från Storbritannien kommer att minska efter 2020. De svenska värmeverk som importerar detta avfall får söka nya marknader eller få sämre betalt för att ta hand om avfallet.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2018. Den finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy