Alla ämnen
Bioenergi i industri

Stort intresse för eldning av hästgödsel i England

Swebo Bioenergy i Boden lanserar nu den senaste generationen av sitt förbränningssystem, Biotherm Gen 6, som också uppfyller EUs nya direktiv gällande emissioner och utsläpp av stoft från eldning av animaliska biprodukter som till exempel hästgödsel.

Swebo Bioenergys demoanläggning i Boden.
Swebo Bioenergys demoanläggning i Boden. Swebo Bioenergys demoanläggning i Boden.

Förbränningssystemet klarar att uppfylla kraven på låga utsläpp i en relativt liten anläggning, från 200 kilowatt upp till 1 000 kilowatt effekt.

Support på distans

Swebo Bioenergy har installerat flera system för förbränning av hästgödsel i England. Det är i dag den största marknaden för Swebos förbränningsutrustning för hästgödsel, eftersom England var först med att godkänna Swebo Bioenergys system under 2016.

– Anläggningarnas styrsystem gör det möjligt för Swebo Bioenergy att ge support till kunder och styra pannan över internet. Bland annat finns kontinuerlig bildövervakning av brännkammarens förbränning, en funktion som normalt endast förekommer på
stora fjärrvärmeverk, berättar Mikael Jansson, vd på Swebo Bioenergy.

Lång utveckling

Utvecklingen av förbränningsteknik för att elda med hästgödsel startade för cirka 20 år sedan som ett alternativ till deponering av hästgödsel. Utvecklingsarbetet har bedrivits i samarbete med bland andra Luleå Tekniska Högskola, utvecklingsbolaget Future Eco och i det egna labbet i Boden.

Stort intresse

– Vi har under lång tid satsat mycket på forskning och tester men det är först nu, sedan EU gett klartecken för eldning av restprodukter från lantbruk, hästgårdar, hönserier, slakterier med mera, som vi på allvar börjat med marknadsföring och försäljning. Intresset är stort och i slutet av 2017 räknar vi med att ha 20 anläggningar i drift samt order på att bygga omkring ytterligare tio anläggningar, säger Mikael Jansson.

Stabil forskningsbas

Mikael Jansson berättar att det är viktigt för dem att ha mycket forskning i ryggen.

– Många frågar vad vi blandar in i hästgödseln, för de tror inte vi kan elda den som den är. Men vi kan elda hästgödsel som har en vattenhalt på upp till 70 procent och ändå få bra förbränning och fina utsläppsvärden. Vi använder inte något fossilt bränsle som tillsats eller som spetsbränsle. Det är bra att kunna visa en forskningsrapport som styrker det vi påstår, säger han.


Denna text publicerades först i Industriguiden 2017

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy