Alla ämnen
Bioenergi i industri

Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i projekten bidra till en grön omställning. Det är den hittills största summan som sökts sedan Klimatklivet startade.

Trots coronakrisen är det många företag som vill satsa på att ställa om sina verksamheter till mer långsiktigt hållbara alternativ som bidrar till en bättre miljö. Bland ansökningarna finns en stor variation av åtgärder som kan minska de klimatpåverkande utsläppen, till exempel en ökad produktion och användning av biodrivmedel både inom transportsektorn och jordbruket, åtgärder som också bidrar till en cirkulär ekonomi.

– Utifrån de ansökningar som kommit in till Klimatklivet ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för gröna investeringar. Bland ansökningarna finns många intressanta projekt som vi nu börjar granska och förhoppningen är vi kan fatta beslut för en del av ansökningarna redan innan årsskiftet, säger Carl Mikael Strauss, chef på Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket.

Klimatklivet stödjer projekt som ger störst klimatnytta

Sedan Klimatklivet startade har totalt 3416 ansökningar beviljats och cirka 2500 projekt har färdigställts, flest beviljade ansökningar finns inom elektrifiering. Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står företaget eller organisationen som söker för, Klimatklivets del av finansieringen är i genomsnitt 45 procent. Hittills har totalt 13,45 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans. Bland beslutade åtgärder som genererar störst klimatnytta finns biogasanläggningar, minskade utsläpp av metan och lustgas, samt produktion av biodrivmedel.

Klimatklivet förlängs

I höstbudgeten har Regeringen föreslagit en förlängning av Klimatklivet, som vid ett beslut kommer att gälla fram till år 2026. Det skulle ge Naturvårdsverket ökade möjligheter att bevilja ytterligare stora projekt som kräver en långsiktig framförhållning.

Läs mer

Exempel på åtgärder som beviljats stöd
Resultat från Klimatklivet

Carl Mikael Strauss, chef på Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket.
Carl Mikael Strauss, chef på Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket. Carl Mikael Strauss, chef på Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy