Alla ämnen
Biovärme med elproduktion

Strömsunds Energi investerar i toppmodern anläggning

Strömsunds Energi investerar i toppmodern anläggning
Foto: Sten Strömgren, Frilans Norr

AKJ Energiteknik bygger ny fliseldad 8MW pannanläggning med rökgaskondensering och elgenerering till Strömsunds Energi.

Fjärrvärmenätet i Strömsund är på ca 35 GWh. Befintlig baslastpanna är från 80-talet. Det finns även två biobränslepannor anpassade för att eldas med bark/grot (grenar och toppar). En av pannorna är ersatt med en ny modern panna som bland annat återvinner rökgaserna.

Investera mer i toppmodern anläggning med elproduktion

Nu har Strömsunds Energi investerat i en ny modern pannanläggning från AKJ Energiteknik. Målet med satsningen är att få en säker fossilfri baslastproduktion och möjliggöra fortsatt expansion. Den nya anläggningen utrustas med egen elproduktion, ORC-turbin, organic rankine cycle.

Fakta

Fjärrvärmen från Strömsund

Strömsund Energi levererar idag fjärrvärme i sju samhällen eller byar: Strömsund, Gäddede, Hammerdal, Hoting, Backe, Rossön och Kyrktåsjö.

Totalt levererar Strömsunds energi AB drygt 50 gigawattimmar värme per år. De största kunderna är Strömsunds kommun och Strömsunds hyresbostäder.

Våra anläggningar
Strömsund: Här finns två biobränslepannor anpassade för att eldas med Bark/GROT (grenar och toppar). Den ena pannan finns på Ramselevägen och den andra bakom före detta sjukstugan där vi ersatt den gamla pannan med en ny modern som bland annat återvinner rökgaserna.
Hammerdal: Här finns två panncentraler, en vid NWP och en vid Skogma. I dagsläget har vi ett avtal med NWP som innebär att de ansvarar för bränsleleverans som består av kutterspån. Strömsunds energi äger dessutom en separat panncentral vid Skogmahuset i södra delen av Hammerdal. Centralen är ihopkopplad med fjärrvärmenätet och används vid behov för spetseffekt vintertid samt som reserv vid haverier och revisionsarbeten på NWP:s anläggning. I avtalet finns också klausuler som reglerar en eventuell minskning/nedläggning av produktionen på NWP.
Hoting: Värmeproduktionen sker i egen panncentral på Listvägen. Anläggningen består av biopanna samt två oljepannor. I Hoting eldar vi med sågspån.
Backe: Värmeproduktionen sker i Fjällsjöskolan. Anläggningen består av en pelletspanna och två oljepannor. Pelletspannan installerades 2006.
Kyrktåsjö: Produktionsanläggningen som är inrymd i skolans pannrum består av två pelletspannor samt en oljepanna.
Rossön: Produktionsanläggningen består av en containerbaserad pelletspanna. År 2019 kompletterade vi med en container som rymmer en spets- och reservkraftsanläggning.
Gäddede: Bolagets nyaste anläggning som vi byggde 2017. Panncentral är placerad efter Hemvägen vid gamla elevhemmet och eldas med pellets. I samband med uppförandet av anläggningen anlade vi ett nytt fjärrvärmenät till både nya och befintliga kunder.
Distributionen inom Strömsunds energi
Strömsund
I Strömsund har vi ett kulvertnät från 1982. Det är i dag cirka 14.500 meter långt med 319 anslutna kunder varav 217 är villakunder. I dagsläget levererar vi cirka 35 GWh.

Hammerdal
I Hammerdal är kulvertnätet sedan 1999 och är idag 2.600 meter. Vi levererar cirka 8,1 GWh och har drygt 72 kunder varav 42 är villakunder.

Hoting
I Hoting har vi 3.100 meter kulvert byggd 1998. Vi har 25 kunder, varav fyra är villakunder, och levererar cirka 4,8 GWh.

Backe
I Backe har vi troligtvis ett av Sveriges äldsta fjärrvärmenät då ledningarna är från 1960-talet. Vi har 700 meter ledning och 14 kunder. Här levererar vi 2,5 MWh.

Kyrktåsjö
Kyrktåsjö har i dagsläget nästan 1.000 meter kulvert med tio kunder, inklusive Tåsjö kyrka och fyra villakunder. Vi levererar cirka 1,0 MWh. Vi anslöt de första villorna 2009.

Rossön
Produktionsanläggningen består av en containerbaserad pelletpanna på cirka 1,3 MWh med åtta abonnenter varav tre är villakunder. Spets- och reserveffekt installerade vi 2019 och ersatte anläggningen som tidigare var placerad inne i skolan. Då kommunen inte längre äger skolan har Strömsunds energi ett arrendeavtal som reglerar vår verksamhet i byggnaden. För att säkerhetsställa att vi inte saknar pellets under den kalla perioden installerade vi ytterligare en pelletssilo 2013.

Gäddede

I Gäddede har vi det nyaste fjärrvärmenätet. I samband med byggnationen av en ny fjärrvärmeanläggning investerade bolaget i en ny fjärrvärmekulvert. Den nya kulverten är cirka 700 meter och togs i drift 2017. Vi har för närvarande 13 anslutna, varav fyra villakunder, och levererar cirka 2.100 MWh.

Leveransens omfattning

Kontraktet omfattar bränslehantering med stångmatare, förbränningsugn med rörligt rostersystem, hetvattenpanna, askutmatning, rökgasrening med elfilter, rökgaskondensering, skorsten, reservkraft, mek-, rör-, el- och styrinstallationer.
Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med rörligt roster och avancerade styrning för sågverksavfall i form av bark och sågspån samt flis och grot. Anläggningen optimeras för att maximera årsverkningsgrad, driftstillgänglighet och minimera emissioner.

Fakta

AKJ´s verksamhet

Bland de största kunderna återfinns värmeverken runt om i Norden men även olika industrier och större fastighetsägare.

AKJ servar idag några hundra anläggningar, många anläggningar har företaget servat ända sedan sextiotalet. Den breda erfarenheten av att serva befintliga värmeanläggningar har gett AKJ unika kunskaper om förbränning av allehanda bränslen, allt ifrån olika biooljor till deponigas och restprodukter från träindustrier och livsmedelsproduktion.

Varje år år bygger AKJ om ett flertal värmeanläggningar som anpassas efter kundernas nya behov och tillgång på bränsle. Nya styrsystem installeras, rostersystem och förbränningsugnar anpassas för att optimera förbränningen, etc.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy