Alla ämnen
Skogsbränsle

Sveaskog föreslår höjd utdelning till 900 miljoner kronor

Sveaskogs styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 900 MSEK till ägaren svenska staten, en höjning med 100 MSEK från förra året.

– Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunkturen bedöms fortsätta under 2018, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog. Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög.

– Vårt mål är att bedriva ett hållbart skogsbruk där ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer, fortsätter Per-Olof Wedin. Vi kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarandet av höga naturvärden, biologisk mångfald och positiv klimatpåverkan genom ökad kolinbindning och substitution av fossila material.

– Debatten om skogen har under året varit ovanligt livlig, skriver Sveaskogs ordförande Eva Färnstrand i årsredovisningen. Att det finns synpunkter på hur vi i Sveaskog sköter våra avverkningar, vår naturvård och övrig markanvändning ser vi som tecken på ett starkt engagemang för skog och är något som vi uppskattar. En öppen och konstruktiv diskussion ger oss flera idéer om hur vårt skogsbruk kan förbättras. Att vi inte alltid är ense, kan bero på att Sveaskog ska balansera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter medan andra intressenter fokuserar på en enskild aspekt, ofta biodiversitet. Jag vill understryka att ett öppet samtal är av stor betydelse för oss och att vi lyssnar noga.

Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag på sveaskog.se.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy