Alla ämnen

Sveaskog första skogsbolag att inkludera EU:s taxonomi

Sveaskog första skogsbolag att inkludera EU:s taxonomi
Erik Brandsma, VD för Sveaskog

Sveaskog har förnyat sitt gröna ramverk för hållbara investeringar och tredje part har bedömt att det är i linje med EU:s nya taxonomi. Därmed är Sveaskog det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU-taxonomin.

– Jag är stolt över att vi som första skogsbolag inom EU introducerar ett nytt grönt ramverk för obligationer i enlighet med EU:s nya taxonomi. Därmed skapar vi bättre förutsättningar utifrån ett EU-perspektiv för nya gröna investeringar i skogen och stärker vår konkurrenskraft, säger Erik Brandsma, VD för Sveaskog.

Det nya ramverket ersätter Sveaskogs ramverk för gröna obligationer från 2017, som legat till grund för bolagets tidigare emissioner av gröna obligationer. Det nya ramverket är framtaget för att harmonisera med EU:s taxonomi och beaktar därmed EU:s föreslagna standard för gröna obligationer.

Arbetet med att ta fram det uppdaterade gröna ramverket har gjorts i samarbete med Danske Bank. För att säkerställa kvaliteten har Sveaskog tagit in en tredjepartsverifiering från CICERO Shades of Green. Utfallet av tredjepartsbedömningen är skalans högsta betyg, ”Dark Green”, samt betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

Läs mer om Sveaskogs nya gröna ramverk och gröna obligationer

Bakgrund: EU:s taxonomi och Sveaskogs gröna obligationer

För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en så kallad grön taxonomi, är därför en åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.

Sveaskog etablerade, som första skogsbolag i Europa, sitt första gröna ramverk 2017 och satte då standarden för grön obligationsfinansiering av skogsbruk. Med uppdateringen av ramverket för gröna obligationer söker Sveaskog harmonisera sitt FSC-anpassade skogsbruk och engagemang i utveckling och innovation med ambitionerna inom EU:s taxonomi.

Rent praktiskt innebär det att kapitalet från de gröna obligationerna ska finansiera alternativt helt eller delvis refinansiera investeringar och utgifter som Sveaskog har för ett skogsbruk anpassat för att aktivt bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, Parisavtalet och EU:s klimatmål.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy