Alla ämnen
Skogsbränsle

Sveaskog visar rekordresultat trots svåra produktionsförhållanden

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari – september 2018 uppgick till 1 031 MSEK (933), en ökning med elva procent. Högre priser har till viss del motverkats av sex procents lägre leveransvolymer från egen skog och kostnader om 30 MSEK i samband med skogsbränder.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:
– Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari – september uppgick till 1 031 MSEK (933). Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen.

– Nettoomsättningen uppgick till 5 076 MSEK (4 593). Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari – september till 8,1 miljoner m3fub (8,0) varav 4,6 miljoner m3fub (4,9) från egen skog.

– Under sommaren ägde flera skogsbränder rum på olika platser i landet. För Sveaskogs del uppgick den sammanlagda brandskadade arealen till cirka 4 000 hektar. Utöver förlorade virkesvärden har Sveaskogs kostnader relaterat till bränderna och i form av förebyggande åtgärder uppgått till 30 MSEK, vilket till största delen har belastat det tredje kvartalet.

Per-Olof Wedin, Sveaskogs vd Fotograf: Fredrik Persson
Per-Olof Wedin, Sveaskogs vd
Fotograf: Fredrik Persson Per-Olof Wedin, Sveaskogs vd Fotograf: Fredrik Persson

 1 januari – 30 september 2018

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med elva procent till 5 076 MSEK (4 593). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent och de totala leveransvolymerna ökade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med elva procent och uppgick till 1 031 MSEK (933). Högre priser har till viss del motverkats av sex procents lägre leveransvolymer från egen skog och kostnader om 30 MSEK i samband med skogsbränder.
  • Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat till 287 MSEK (107). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 115 MSEK (38).
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,2 procent (4,6).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 206 MSEK (162).
  • Periodens resultat ökade med 59 procent och uppgick till 1 593 MSEK (999). Förändrade bolagsskatteregler har medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 59 procent och uppgick till 13,45 kr (8,44).

Läs hela delårsrapporten

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy