Alla ämnen
Reduktionsplikten

Svebio: Nej till regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt

Svebio: Nej till regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt
Foto: Pixabay

Svebio riktar kraftig kritik mot regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten för diesel och bensin till 6 procent.

Svebio skriver i sitt remissyttrande över förslaget:

Förslaget kommer att leda till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser och göra det omöjligt för Sverige att nå beslutade svenska klimatmål och mål som Sverige förbundit sig att nå som EU-medlem.

Åtgärden kommer att leda till minskade investeringar i svensk biodrivmedelsproduktion. Redan nu ser vi att många projekt senareläggs på grund av den minskade marknaden och den ökade osäkerheten om framtida marknadsvillkor.

Medför stora konsekvenser

De ökade utsläppen i transportsektorn och från arbetsmaskiner riskerar att leda till krav på åtgärder inom markanvändningssektorn och jordbrukssektorn.

Det kan innefatta krav på minskade avverkningar i skogsbruket, vilket leder till minskad tillförsel av biomassa för materialproduktion och bioenergi och därmed även till minskad klimatnytta via substitutionseffekter.

Tillsammans med åtgärder i jordbruket leder det till minskade inkomster och minskad sysselsättning på landsbygden och inom den förädlande industrin.

Målet kan uppnås med andra åtgärder

Målet, att reducera priset för drivmedelskonsumenterna, kan nås med andra mer effektiva åtgärder, som inte medför minskad användning av biodrivmedel och därmed inte heller ökar utsläppen.

Svebio lämnar i yttrandet förslag på andra åtgärder som kan ge lägre drivmedelskostnader för konsumenter och företag utan att öka utsläppen, som sänkt pliktavgift och avskaffad skatt på de biodrivmedel som används inom reduktionskvoten.

Svebio pekar också på att förslaget leder kraftigt ökad import av fossila drivmedel och därmed försämrad försörjningstrygghet. Regeringen ger inga förslag om hur den inhemska produktionen av biodrivmedel kan stimuleras.

Ta del av remissyttrandet här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy