Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut.

– Det projekt som slutrapporterades i februari 2020 med en rapport om möjliga styrmedel går nu in i nästa fas. Vi tänker nu precisera förslagen med ansats till lagstiftning. Det kan visa hur man ska gå till väga, och i vilken takt ny produktion kan byggas fram till 2045. Vi är helt övertygade om att ifall regeringen och riksdag har hög ambition inom det här området kommer Sverige att bli världsledande i produktion av biodrivmedel från skogsbaserade råvaror för hela transportsektorn, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom.

Vinnova-projekt
Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut.

Sverige ledande i Europa

Sverige är ledande i Europa då det gäller att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Flera företag är långt framme med nya teknologier för att omvandla skogsråvara till högvärdiga biodrivmedel och även biobaserat flyg- och fartygsbränsle. Nu behöver bolagen kliva över i nästa fas och bygga fler och större produktionsanläggningar.

Svebio projektkoordinator

Svenska Bioenergiföreningen är projektkoordinator och övriga aktörer är Sveriges Åkeriföretag och biodrivmedelsföretagen Energifabriken, Sekab, skogsbolaget Södra, samt projektutvecklaren Porcupine och teknik- och projektutvecklaren RenFuel. Projektets budget är 1,3 miljoner kronor och kommer att avslutas i juli 2021.

Svebio kommer att använda sitt nätverk BioDriv med ca 60 företag och organisationer med 130 personer aktiva inom biodrivmedel. Nätverket omfattar personer aktiva i alla delar av värdekedjan från framtagning av råvara till produktion, lagring och leveranans av bränsle samt användare som transportföretag, fordonsutvecklare investerare och andra intressenter.

Svebio släppte i januari i år Färdplan Bioenergi som visar hur Sverige kan fortsätta växa bioenergianvändningen fram till 2045 i samma takt som de senaste 25 åren. De svenska biomassaresurserna räcker till behoven av el, värme och drivmedel.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy