Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten.

– Vi kommer att identifiera vilka risker investerare i svenska bioraffinaderier står inför och föreslå hur dessa risker kan hanteras och minimeras. Målet är att föreslå konkreta styrmedel så att Sverige kan bygga storskalig produktion av biodrivmedel. Lyckas vi med detta kan flyget tanka planen med svenskt biojetbränsle i en nära framtid, och vi kan få en liknande utveckling inom sjöfarten, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom.

Foto: Sunpine
Foto: Sunpine Foto: Sunpine

Sverige är ledande i Europa när det gäller att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Användningen har fördubblats på bara tre år. Andelen 2017 var 20,8 procent. Men biodrivmedlen baseras till cirka 85 procent på import, och det är därför viktigt att öka den inhemska produktionen. Flera företag utvecklar teknologier för skogsråvara till högvärdiga biodrivmedel och flera utreder möjligheter för kommersiell storskalig produktion i bioraffinaderier.

Svebio är projektkoordinator

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio,  är projektkoordinator tillsammans med biodrivmedelföretagen Energifabriken och Sekab, skogsbolagen Holmen och Södra Skogsägarna, projektutvecklarna PyroCell och Porcupine, samt teknikutvecklaren RenFuel och Sveriges Åkeriföretag. Projektets budget är 1,4 miljoner kronor och avslutas i februari 2020.

Svebio kommer att använda sitt nätverk BioDriv med ca 60 företag och organisationer med 130 personer som främjar biodrivmedel, omfattande alla delar i värdekedjan från råvara till producenter och leverantörer till användare som transportföretag och fordonsutvecklare samt investerare och intressenter.

Svebio är även engagerat i ett nytt stort projekt finansierat av Energimyndigheten som initierats av Luleå tekniska universitet tillsammans med Svebio och nationella och internationella aktörer inom flyget. Denna förberedande studie kommer visa att det funkar i praktiken att producera biojetbränsle baserat på svenska skogsrester.

– Inom ett par år kommer förhoppningsvis kommersiellt flyg i Sverige att testflyga flygjetbränslet från detta Piteåprojekt, baserat på svenska skogsrester. Det är glädjande att Svebio tillsammans med forskningen och industrin kan bidra i de här två projekten så att en första kommersiell anläggning kan byggas, säger Gustav Melin, vd i Svebio.


För ytterligare information kontakta: Tomas Ekbom 070-276 15 78 eller Gustav Melin 070-524 44 00


Följ Svebio på MyNewsdesk

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy