Alla ämnen
Biobränsle

Bildspecial: Här minglar deltagarna på Svebios Fuel Market Day 2023

Bildspecial: Här minglar deltagarna på Svebios Fuel Market Day 2023
Den 6 september höll Svebio sin årliga Fuel Market Day. De välkomnade såväl veteraner inom bioenergin som nya intressenter i den underjordiska konferenssalen på Grev Turegatan i Stockholm.

Konferensen – en relativt ny företeelse i Svebios mötesrepertoar – hölls för det sjätte året i rad och avhandlade denna gång spännande frågor kring det extraordinära läget på bioenergimarknaden. Som alltid var det färska analyser, friska diskussioner och högt i tak.

Aktörer från både Sverige, grannländerna kring Östersjön – och till och med Brasilien –  deltog för att ge sin bild av det nuvarande marknadsläget, makroekonomiska trender, prisbilder och prognoser.

Kriget påverkar bioenergimarknaden

Ett övergripande budskap från konferensen är att det säkerhetspolitiska läget med krig i Ukraina och avbrutna energiexporter från Ryssland har haft en mycket stor inverkan på både tillgång och efterfrågan på den svenska och europeiska bioenergimarknaden.

Både fossila energiexporter och biobränslevolymer från Ryssland har på kort tid försvunnit från marknaderna, vilket har påverkat Svebios medlemmar och övriga aktörer inom det europeiska näringslivet på olika sätt. Det var länge sedan som frågor rörande bioenergimarknaden har känts så viktiga som just idag.

Oaktat det besvärliga omvärldsläget tycker Svebio att det är särskilt roligt att intresset för bioenergin växer. Att den långsiktiga synen på bioenergins potential alltjämt är positiv framkom med tydlighet från konferensens deltagare.

40 procent av energimixen

Svebio särskilt glada att kontinuerligt se nya exempel industrier som vill bryta sitt beroende av ryska försörjningslinor och fossil energi. De menar att bioenergin har en potential att fortsätta växa och utöver dagens cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, men att det förutsätter långsiktiga relationer mellan producenter och konsumenter.

Konferensen avslutades med en ordentlig avtackning av Svebios förre vd Gustav Melin samtidigt som Anna Törner välkomnades att greppa tag i Svebioskutans roder.

Bildspel från Svebios Fuel Market Day 2023

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy