Alla ämnen
Hållbart skogsbruk

Svensk skogsindustri står stark i en vikande global ekonomi

Svensk skogsindustri står stark i en vikande global ekonomi

Skogsindustrin påverkas alltmer av en försämrad världskonjunktur. På massa- och pappersmarknaden är exportnedgången nu ett faktum medan det för trävaror spås ett tapp från en mycket god nivå. Jämfört med konkurrentländer står sig den svenska skogsindustrin stark och ser ut att ta marknadsandelar.

En ökad efterfrågan från Kina och utvecklingen för råvaruförsörjningen är några av de faktorer som kan påverka marknaden i närtid. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Rapporten Så går det för skogsindustrin visar på en tydlig nedgång framförallt inom papperssektorn. Produktionen inom sektorns samtliga kategorier minskade under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. För vissa segment var leveransminskningarna närmare 20 procent. Tappet har dock hållits tillbaka av framgång på marknader utanför Europa. Det handlar i huvudsak om en stabiliserad hög massaexport till Kina.

– Marknadsnedgången var oväntat kraftig. Men när intresset minskar hos Sveriges övriga exportländer kan Kina agera draglok, och efterfrågan på massa och papper från kinesisk industri är stark. Även om den svaga konjunkturen bromsar ser vi tidiga tecken på återhämtning av efterfrågan i Europa, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna.

På trävarusidan har utvecklingen sett något annorlunda ut. Där låg leveranserna för det första halvåret närmast på rekordnivåer. Detta trots en avstannad byggkonjunktur.

Presterat bättre än konkurrenterna

– De svenska sågverken har gjort en slags humledans. Samtidigt som andra europeiska producenter har fått dra ner sin produktion har svenska sågverk haft några av sina största leveranser någonsin. Det är oväntat, och troligen kommer efterfrågan falla tillbaka. I närtid står hoppet till att den amerikanska marknaden ska kunna trotsa konjunkturen, men den kinesiska marknaden kan visa sig bli en bubblare även på trävarusidan, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

De svenska massa-, papper- och trävaruproducenterna har som helhet presterat bättre än sina konkurrenter på världsmarknaden. På medellång sikt förväntas efterfrågan på skogsprodukter att öka. Att tillgodose världens behov av till exempel förnybara byggmaterial och hållbara förpackningar är en fortsatt viktig uppgift för Sverige, som redan idag är ett av de länder i världen med störst skogsindustriexport.

Rapporten visar även att råvarusituationen för svensk skogsindustri är fortsatt pressad. Det handlar bland annat om en mer utmanande råvarusituation kring Östersjön när Finland lagt om sin råvaruförsörjning från ryskt virke. Det svenska råvaruutbudet påverkas även av en minskad avverkningsnivå.

Kort från rapporten om papper- och massamarknaden

  • Produktionen inom samtliga papperskvaliteter har minskat under årets första nio månader jämfört med samma period förra året.
  • Efterfrågan på pappersprodukter i Europa har varit avsevärt lägre än förra året. Sveriges produktion har i stort följt Europa, men minskat något mindre än konkurrentländer tack vare god konkurrenskraft. Från Sverige har massaleveranserna till Kina legat omkring 100 000 ton de senaste fem månaderna, en nivå som bara har nåtts enstaka månader tidigare

Kort från rapporten – om trävarumarknaden

  • Efterfrågan på svenska trävaror har under året har överträffat alla förväntningar under 2023 Utsikterna för att kunna fortsätta trotsa en vikande global efterfrågan under nästa år är dock begränsade.
  • På medellång sikt förväntas fortfarande efterfrågan på svenska trävaror bli stor, och Sverige kommer att behöva ta ett stort ansvar för att förse Europa och världen med förnybara byggmaterial.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy