Alla ämnen
Politik

Svensk Torv om EU ETS: Klassa torv som additiv i begränsad mängd

Använd en undantagsmöjlighet i EU ETS för att rädda energitorven som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar till ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”. 

I direktivet för handel med utsläppsrätter finns en möjlighet att inkludera källor på projektbaserad nivå. Medlemsstaterna kan utfärda utsläppsenheter för projekt som genomförts i den icke handlande sektorn och som minskar växtgasutsläppen.

Använd artikel 24a

Detta anser Svensk Torv att Sverige ska göra. I sitt remissvar föreslår de att Sverige hänvisar till denna artikel. Ge de fjärr- och kraftvärmebolag som använder torv som inblandning i biobränslemixen upp till tio procent möjlighet att undanta denna volym från EU ETS. Resultatet skulle då bli att Sverige kan tillgodogöra sig de minskade växtgasutsläpp som efterbehandlingarna av redan dikad torvmark resulterar i. Sverige skulle heller inte riskera att förlora ett inhemskt bränsle, som trots att det inte är klassificerat som fossilt ändå ingår i EU ETS.

I remissvaret föreslås att denna tio-procentiga inblandning ska inte ska betraktas som ett bränsle utan som ett additiv.
– Det finns starka argument för att Sverige med sitt extremt kontrollerade och hållbara torvbruk som endast sker på redan dikad torvmark använder artikel 24a, förklarar Pia Holmberg, ordförande i Svensk Torv. På så sätt blir energitorv ett alternativ till det fossila additivet svavel som annars ersätter torven. Detta svavel gör Sverige också mer importberoende.

Öka negativa utsläpp

Syftet med att använda artikel 24a är att öka andelen negativa utsläpp i Sverige vilket har betydelse för klimatomställningen och att säkerställa en inhemsk, hållbart producerad energiråvara som ger trygghet genom att den finns på nära håll och kan lagras i flera år utan att energiinnehållet förstörs, skriver branschföreningen Svensk Torv i remissvaret..

Läs hela remissvaret från Svensk Torv här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy