Alla ämnen
Opinion & debatt

Svenska folkets kunskap om bioenergins roll fortsätter att öka

Om några år är det fler som har rätt om hur stor bioenergins roll i Sveriges energisystem är, än som har fel. Kunskapen är fortfarande inte tillfredsställande men ökar över tid. Det visar Bioenergitidningens analys av nio Sifo-undersökningar under snart ett decennium.

Tidningen bioenergi har låtit Sifo ställa samma fråga till svenska folket en gång per år, i nio år, sedan 2010. Syftet är att undersöka hur de som bor i Sverige uppfattar betydelsen av bioenergin roll i energisystemet. Resultaten kan variera ordentligt från ett år till ett annat och det kan vara svårt att dra några tydliga slutsatser från en undersökning ett enskilt år. Men med snart tio års mätresultat går det att urskilja en trend som tydligt visar att kunskapen ökar.

Andel av svarande

De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågade som har svarat att bioenergi står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som inte vill svara på frågan. Långsiktigt har kunskapen ökat, men mellan 2014 till 2016 minskade kunskapen något, för att de tre senaste åren åter vända uppåt.
De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågade som har svarat att bioenergi står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som inte vill svara på frågan. Långsiktigt har kunskapen ökat, men mellan 2014 till 2016 minskade kunskapen något, för att de tre senaste åren åter vända uppåt. De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågade som har svarat att bioenergi står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som inte vill svara på frågan. Långsiktigt har kunskapen ökat, men mellan 2014 till 2016 minskade kunskapen något, för att de tre senaste åren åter vända uppåt.

Allt färre osäkra

Andelen som är osäkra och inte velat svara minskade snabbt de första fyra åren och har sedan dess visat en svagt sjunkande trend. Från omkring 15 procent osäkra i början av decenniet till dagens cirka tio procent osäkra.

Färre har fel

Den andel som har mest fel och tror att bioenergi svarar för endast tio procent eller mindre av Sveriges energianvändning har långsamt minskat. De första åren trodde nästan 35 procent att andelen bioenergi var tio procent eller mindre. Från 2013 minskade andelen som trodde mest fel och ligger nu strax under 30 procent med en svagt nedåtgående trend.

Fler har rätt

De som har mest rätt och tror att bioenergins andel är större än 30 procent har ökat. I början av 2010-talet trodde färre än 15 procent av dem som svarat att bioenergin stod för mer än 30 procent. Från 2013 klättrade andelen som svarade mest rätt uppåt till över 20 procent av respondenterna och andelen har en svagt ökande trend. Om nuvarande trend fortsätter kommer de som tror mest rätt möjligen att vara fler än dem som tror mest fel inom tre till fem år.

35% av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige.

Viktigt att fortsätta sprida kunskap

När vi gjorde den första Sifoundersökningen 2010 var bioenergins andel av energianvändningen 29 procent. Sedan dess har bioenergins andel ökat och ligger i dag kring 35 procent. Både kunskapen om bioenergis roll och bioenergins andel av energianvändningen har ökat. I stora drag pekar trenderna åt rätt håll men förändringarna går för långsamt. Med en större kännedom om bioenergi och en ökad acceptans för att använda mer bioenergi i olika sektorer, kan bytet från fossilt till förnybart gå snabbare. Därför är det viktigt att fler vet mer om bioenergi – i Sverige, resten av Europa och världen.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

Om Bioenergis undersökning

Frågan ställdes mellan 29 januari  till den 1 februari 2018 i Sifos telefonbuss till 1 000 personer, 519 män och 481 kvinnor (som sedan viktades). Frågan lydde: Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas, etanol med mera.

De svarande fick själva ange ett procenttal.

35 procent av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy