Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Svenska myndigheter besöker Norge för att diskutera koldioxidlagring

Norge har störst erfarenhet av koldioxidlagring i världen och till 2024 planerar de att utöka sin verksamhet genom att samla in, transportera och lagra koldioxid från nationella och internationella industrier.

Några svenska myndigheter åker idag till Norge för att lära sig mer om landets långvariga erfarenhet och framtida planer med koldioxidlagring. Syftet är att börja diskutera hur ett möjligt samarbete mellan länderna skulle kunna hjälpa svenska industrier att på sikt lagra sin koldioxid.

Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) innebär att koldioxidutsläppen från industrin avskiljs, transporteras och lagras permanent under marken. CCS pekas ut som en nyckelteknik för att begränsa den globala temperaturökningen i linje med Parisavtalet 2015. I Sverige är denna teknik möjlig för bland annat processindustrin (till exempel cementindustrin), energiproduktionen samt massa- och pappersindustrin.

Preem undersöker möjligheten för CCS i Lysekil.
Preem undersöker möjligheten för CCS i Lysekil. Preem undersöker möjligheten för CCS i Lysekil.

Ett samarbete mellan Sverige och Norge skulle kunna vara en stor möjlighet för båda parter. För att inleda denna diskussion åker representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SGU till Norge för att träffa norska departement, näringslivet och andra icke-statliga aktörer.

– CCS innebär stora möjligheter för att nå klimatmålen, men det är en komplex fråga. Syftet med resan är att börja kartlägga vad ett samarbete med Norge skulle kunna innebära, säger Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram en strategi för hur Sverige ska uppnå negativa utsläpp, där CCS från både fossila bränslen och biobränslen är en av de möjliga lösningarna. Sverige har inte i dagsläget någon egenutvecklad koldioxidlagring.

Läs mer

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

CCS i Norge

Klimatforum 15 mars 2019 där koldioxidlagring kommer diskuteras

Naturvårdsverket om koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy