Alla ämnen
Skogsbränsle

Sveriges skogar binder 4500 miljoner ton koldioxid

4500 miljoner ton koldioxid finns bundet i Sveriges skogar. Det är en ökning om 13 procent på tio år, trots att den svenska skogen brukas aktivt. Det visar beräkningar från Skogssällskapet inför Internationella skogsdagen den 21 mars.

Foto: Matilda Holmqvist
Foto: Matilda Holmqvist Foto: Matilda Holmqvist

– Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet har beräknat vilket kolförråd som finns i den levande skogen på produktiv skogsmark* för alla Sveriges 21 län. Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28 procent mer koldioxid bundet i skogen i dag jämfört med för tio år sedan.

För hela landet motsvarar kolförrådet i skogarna 4500 miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med för tio år sedan. Utslaget per invånare i landet blir det 440 ton koldioxid per person som finns bundet i Sveriges skogar.

Ökad tillväxt i skogen

Att koldioxidförrådet i Sveriges skogar ökar hänger samman med en ökad tillväxt i skogen. Snabb återplantering, bra plantmaterial och aktiv skogsskötsel är en viktig del i det. Den ökade tillväxten och det högre virkesförrådet i skogarna säger dock inget om hur andra värden – som biologisk mångfald och upplevelsevärden – i skogen utvecklas.

I dag vill vi att skogen ska räcka till mycket. Genom att utgå från forskning och beprövade erfarenheter kan vi bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt där ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverkar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare och bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar.

*Produktiv skogsmark är enligt Riksskogstaxeringens definition ”mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen används för annat ändamål”. Formellt skyddade områden ingår inte här.

Se siffror för alla län i Sverige på Skogssällskapets webbplats

Så gjordes beräkningen: Beräkningarna gjordes med data från Riksskogstaxeringen (Skogsdata 2020 och Skogsdata 2010) om virkesförrådet i skogskubikmeter på produktiv skogsmark, samt en generell kalkyl från Skogsskötselseriens kapitel om Skogens kolbalans och klimatet som anger att en skogskubikmeter har bundit ungefär 1,375 ton koldioxid i trädbiomassa.

Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland och Lettland att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 22 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy