Alla ämnen
Biogas

Sveriges största biogasproducenter om skatten: ”Kan påverka kommande investeringar”

Sveriges största biogasproducenter om skatten:  ”Kan påverka kommande investeringar”
Från vänster: Matti Vikkula, vd för Scandinavian Biogas, Johan Englund, Public Affairs Manager för Gasum.

Skattestödet på 1,5 miljarder kronor för biogasaktörer i Sverige försvann över en natt – efter en EU-dom. Nu vill branschen att regeringen återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER. Bioenergitidningen frågar två stora biogasproducenter hur de ser på framtiden.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi hoppas att det kommer vara kortfristigt och att politikerna, regeringen och riksdagen hittar något sätt att ta detta vidare. Vår uppfattning är att de jobbar aktivt med frågan. Men om man inte hittar någon lösning på längre sikt så är det självklart att det till viss mån påverkar hur biogasen kommer användas i Sverige. Det innebär för oss som producent att vi kommer sälja mer av den gasen vi producerar på export, säger Matti Vikkula, vd för Scandinavian Biogas.

Hur planerar ni inför framtiden?

– Vi har redan tidigare satt målet att vi ska uppnå 1,2 TWh produktionskapacitet som koncern år 2026, och 3 TWh år 2030 i Europa. Det är uppenbart att om detta även gäller i framtiden och att man inte hittar någon annan lösning, kommer det till viss mån påverka våra investeringar, så att någon större andel genomförs på andra marknader än Sverige. Det är viktigt att det skapas långsiktiga förutsättningar för framtiden, så att det finns en förutsägbarhet, menar Matti Vikkula.

Hur ser ni på att skattebefrielsen för biogas har slopats?

– Vi ser mycket allvarligt på detta och vi är givetvis oroade för hur detta kommer påverka branschen och biometanmarknaden. Vi ser redan nu hur användandet av biometan i exempelvis den tunga trafiken drabbas av detta. Många företag som valt att välja biometan eller flytande biometan som drivmedel till sina lastbilar får nu en helt annan prisbild att ta hänsyn till. För dem har den gröna omställningen blivit mycket dyrare. Det är ett hot mot dels Sveriges väg mot nollutsläpp, och dels mot biometanmarknadens utbyggnad när ett viktigt marknadssegment bromsar in och framtiden ser osäker ut, säger Johan Englund, Public Affairs Manager för Gasum.

Vad behöver göras från Sveriges håll i detta skede?

– Sveriges regering behöver göra två saker. Dels behöver de skyndsamt återinföra skattelättnaden för biometan. Detta kan man enligt branschens bedömning göra inom ramen för den nya gruppundantagsförordningen GEBR utan att behöva ansöka om stadsstödsgodkännande. Detta är något vi vill att regeringen gör så fort som möjligt, och eventuella hinder för att få detta på plats så fort som möjligt är vi villiga att hjälpa till att lösa, menar Johan Englund och fortsätter:

– Det andra regeringen behöver göra är att säkerställa att inga återkrav av stödet som betalades ut under 2021 och 2022 sker. I det behöver regeringen ligga på EU-kommissionen så att de så snabbt det är möjligt genomför den djupstudie som krävs enligt tribunalens dom. Ett återkrav vore förödande för stora delar av branschen och för marknaden som helhet.

I ett brev undertecknat av 81 företag och kommuner uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).

Hur påverkar den indragna skattebefrielsen Gasums investeringar i pågående och framtida biogasprojekt?

– När marknadens förutsättningar förändras får det alltid en påverkan på investeringar och investeringsbeslut. Gasum har dock fortfarande en stark tro på biometan. Dels ser vi att biometanet har en avgörande roll att spela i Europas strävan att bli mer oberoende av energi från tredje part, dels ser vi vilken otroligt viktig roll biometanet har att fylla i den gröna omställningen av sektorer och delar av sektorer som är svåra eller inte lämpliga att elektrifiera, säger Johan Englund och tillägger:

– Vi ser även hur viktig biometanproduktion är för att säkerställa en inhemsk produktion av biogödsel och minska beroendet av konstgödsel utifrån Europa. Europa har i RePowerEU, samt i alla delar av FitFor55 visat att biometan har en nyckelroll i Europas energi i framtiden. Vi ser vilka möjligheter som finns för sjöfarten, industrin, och den tunga trafiken att kraftfullt reducera sina växthusgasutsläpp om det finns en stor utbyggd marknad och produktion av biometan. För vår del har vi nyligen börjat bygga en stor anläggning i Götene och vi har fyra till planerade.

– Vi har som mål att kraftfullt öka tillgängligheten på biometan i Sverige de kommande åren. Potentialen i Sverige och i Europa är långt ifrån utnyttjad, och vi kommer att vara där för att hjälpa till att realisera den. Det är en anledning till varför skattebefrielsen är så viktig. Landtrafiken är en nyckelkugge i marknadens utveckling och om den nu tappar fart, eller helt avstannar så riskerar det att slå hårt mot resten av utvecklingen.

Detta har hänt

Sommaren 2020 överklagade det tyska biogasbolaget Landwärme det svenska statsstödet för biogas, som EU-kommissionen givit Sverige sedan 2011. Skattebefrielsen gällde för svenska bolag som tillverkar, förbrukar och säljer biogas för uppvärmning och motorbränsle.

År 2020 förlängde kommissionen statsstödet till 2030, något som Landwärme ansåg ledde till en orättvis konkurrens på marknaden. Drygt två år senare, den 21 december 2022, fick Landwärme rätt och EU:s tribunal ogiltigförklarade EU-kommissionens beslut om förlängt statsstöd för biogas i Sverige.

Anledningen var att tribunalen ansåg att kommissionen borde ha inlett ett formellt granskningsförfarande innan besluttagandet. Då hade olika intressenter fått möjlighet att lämna synpunkter innan beslutet.

Skickade brev till kommissionen

Överklagandetiden föll 4 mars 2023 och tre dagar senare meddelade svenska Skatteverket att de stoppar befrielsen från energi- och koldioxidskatt för biogas eller biogasol.

Regeringen hade möjlighet att överklaga domen, men valde istället att skicka ett brev till EU-kommissionen för att undvika en långdragen rättsprocess. Nu har regeringen en tät dialog med EU-kommissionen på olika nivåer, med målet om återställning av skattebefrielsen inom 15–18 månader.

Den slopade skattebefrielsen drabbar svenska biogasproducenter hårt. Årligen har Skatteverket beviljat avdrag eller återbetalning till cirka 700 företag, med en sammanlagd summa om drygt 1,5 miljarder kronor för biogas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy