Alla ämnen
Flygbränsle

Syntetiskt hållbart flygbränsle verklighet 2027

Syntetiskt hållbart flygbränsle verklighet 2027
Vattenfall, Shell, LanzaTech och SAS driver projektet HySkies. Foto: SAS

Projektet HySkies ska 2027 starta världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle. Nu får projektet 80 miljoner euro i EU-stöd.

Syntetiskt hållbart flygbränsle (SAF), eller elektrobränsle, framställs med fossilfri el och i det här fallet infångad koldioxid från fjärrvärmeproduktion  istället för att använda fossila bränslen i produktionen.

Målet är att en ny produktionsanläggning i närheten av Forsmark ska framställa upp till 90 000 ton bränsle, varav den största andelen utgörs av SAF.

Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse SAS med minst 25 procent av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030. Djupanalyser pågår nu för att utreda förutsättningarna för projektet.

Fakta

Vad är syntetiskt hållbart flygbränsle, SAF?

Elektrobränsle är en variant av hållbart flygbränsle, SAF (Sustainable Aviation Fuel). Vid produktion av HySkies elektrobränsle används endast fossilfri el från svenska elnätet, återvunnen koldioxid och vatten i stället för fossila råmaterial som vid produktion av konventionella bränslen.

Koldioxid från fjärrvärmeanläggningar fångas in i stället för att släppas ut och kan då användas för att framställa elektrobränsle, SAF.

När flygplansmotorerna förbränner elektrobränslet släpps den infångade koldioxiden ut i atmosfären igen efter att ha använts en andra gång. Poängen är att ingen ny koldioxid tillförs atmosfären då ingen ny fossil råvara används.

Ger branschen förtroende

– Det är mycket positivt att EU bedömer att projektet är aktuellt för stöd på nära en miljard kronor. Förutsatt att ett investeringsbeslut fattas kommer stödet att betalas ut i etapper allt eftersom projektet realiseras, säger Per Sundell, affärsutvecklare industrisamarbeten på Vattenfall.

– Det ger branschen förtroende att gå vidare på en ny väg med en ny teknik som helt väljer bort fossil råvara och samtidigt kraftigt reducerar utsläppen från flygtransporter. Stödets andel av den förväntade projektkostnaden är cirka 10 procent.

Stödet går till Shell, LanzaTech och Vattenfall. SAS deltar som en potentiell köpare av bränslet. Parterna skrev 2021 under en avsiktsförklaring.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy