Alla ämnen
Biovärme

Täbys nya värmeverk klarar kommande tuffa utsläppskrav redan nu

Den 20 december 2018 ska kraven i EUs så kallade MCP-direktiv, med tuffare krav på utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar, börja gälla. Bioenergi har granskat hur Täbys nya värmeverk står sig jämfört med kraven som kommer att gälla om knappt två år.

För en förbränningsanläggning av Täby Fjärrvärmes storlek kommer gränsen för stoftutsläpp att ligga på max 30 milligram stoft per normalkubikmeter vid sex procents syrgashalt i rökgaserna. Jernforsen, som är ansvarig för leveransen av värmeverket i Täby, garanterar att anläggningen ska släppa ut maximalt 25 milligram stoft. Under större delen av året, när rökgaskondenseringen är i drift, kommer utsläppen av vara ännu lägre, ungefär hälften av gränsvärdet.

Täby Fjärrvärmes fliseldade värmeverk i Arninge, Täby.
Täby Fjärrvärmes fliseldade värmeverk i Arninge, Täby. Täby Fjärrvärmes fliseldade värmeverk i Arninge, Täby.

Nästan 22 MW

Jernforsen har haft totalansvar för alla processdelar och teknisk utrustning på Täbys värmeverk. Jernforsen står själv för förbränningsugnen och styrsystemet och köper in elfilter och rökgaskondensering av underleverantörer. Anläggningen är uppbyggd med två parallella linjer. Varje linje har en panna på 8 MW och rökgaskondenseringen på 2,9 MW. Totalt kan anläggningen ge 21–22 MW.

Effektiv förbränning

Förbränningsugnen är en traditionell Jernforsenugn med ett rörligt roster. Förbränningsluften tillförs som primär- och sekundärluft. Ugnen är utrustad med rökgasåterföring för att kunna styra förbränningen optimalt beroende på bränslekvalitet och fukthalt. Styrsystemet som kontrollerar förbränningen är utvecklat av Jernforsen.

Det är våra egna konstruktörer, programmerare och ingenjörer som gör det. Det är viktigt att ha en gedigen kunskap om förbränning för att kunna göra styrprogrammet för att få så bra förbränning som möjligt, säger Magnus Holmgren på Jernforsen.

Elfilter klarar kravet

Efter pannan används ett elfilter från det österrikiska företaget Ionitec. Jernforsen har samarbetat med Ionitec under en längre period och har levererat ett antal elfilter i Skandinavien. Jernforsens serviceavdelning sköter i dag service och support av dessa reningsanläggningar. Jernforsen garanterar stoftemissioner efter
elektrofiltret på högst 25 milligram per normalkubikmeter. Efter elfiltret finns rökgaskondensering som tar tillvara den sista energin i de fuktiga rökgaserna. I rökgaskondenseringen sker en ytterligare avskiljning av stoftpartiklar. »

– Vi garanterar högst 25 milligram i rökgaserna efter elfiltret. Det sker naturligtvis en ytterligare rening i rökgaskondenseringen, men vi räknar inte med den reningen eftersom kondensorn inte används hela tiden. Större delen av året används den, men kraven måste klaras även vid låglast eller tillfälliga stopp, när rökgaserna leds förbi kondensorn, säger Magnus Holmgren.

Avancerad rening av kondensatvatten

Rökgaskondenseringen har levererats av Envibat. Fukten i rökgaserna kondenseras för att återvinna värmen, samtidigt avskiljs ungefär 50 procent av det stoft som finns kvar i rökgasen efter elfiltret. Kondensatvattnet renas med membranteknik för att klara hårda utsläppskrav, eftersom det släpps ut i naturen.

Omvänd osmos

Tomas Eriksson, vd på Envibat, för klarar hur reningen fungerar.

– Vi renar med membranteknik bestående av ultrafilter och omvänd osmos. Omvänd osmos är samma teknik som kan användas för att utvinna dricksvatten ur saltvatten. Vatten vandrar genom membranet och joner stannar på andra sidan. Föroreningar i kondensatvattnet, som till exempel metaller, avskiljs och koncentreras. Det vatten som släppts ut är mycket rent, nästan som destillerat vatten, säger Tomas Eriksson.

Indunstare minskar volymen

Värmen i rökgaserna används för att koncentrera resten från vattenreningen ytterligare.

– Detta är, vad vi känner till, första gången indunstare används i en biobränsleanläggning på detta sätt, säger Hampus Bellander, teknikansvarig för vattenrening på Envibat.

Minskat behov av färskvatten

Det som återstår av rejektet leds in i pannan igen och metaller och andra föroreningar avskiljs i bottenaskan och i flygaskan.

Det renade kondensatvattnet är så pass rent, med en konduktivitet under 25 mikrosiemens per meter, att det kan användas som pannvatten och i fjärrvärmeledningarna, vilket minskar behovet av färskvatten för anläggningen, förklarar Hampus Bellander.

Klarar kraven med råge

Slutsatsen blir att värmeverket i Täby klarar de kommande kraven på stoftutsläppen redan i dag och större delen av året är utsläppen så låga som ungefär hälften av beställarens krav på maximalt 25 milligram per normalkubikmeter. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016. Den finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy