Alla ämnen
Biokraft

Teknik för att fånga in koldioxid vid biokraftvärmeverk testas i Stockholm

Tekniken kallas BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS och innebär att koldioxiden efter förbränning av biobränslen fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Under 2019 installerar Stockholm Exergi en testanläggning vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är ett steg mot att skapa en så kallad kolsänka i Stockholm.

– Målet är att alla stockholmare ska kunna ta en varm dusch och veta att de samtidigt tvättar atmosfären på koldioxid. Vi vet redan att tekniken fungerar och vi vet ungefär hur mycket det kostar. Nu sätter vi igång ett projekt där vi ska utreda alla andra nödvändiga detaljer för att kunna fatta beslut om en pilotanläggning i industriell skala eller en fullskalig anläggning, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

En testanläggning för avskiljning av koldioxid ska installeras vid Värtaverket under hösten 2019. En testanläggning för avskiljning av CO2 ska installeras vid Värtaverket under hösten 2019.

Installerar till hösten

Stockholm Exergi ska installera en testanläggning till hösten och drar då igång ett åtta månader långt testprogram. En plats finns redo ovanpå taket till anläggningen KVV1 i Värtan, där testriggen ska placeras för att kunna ta ut rökgaser som leds bort från KVV8. Det detaljerade provprogram som utarbetas inför starten kommer att omfatta både praktiska prov och analyser såväl som simuleringar i beräkningsprogram. Om testanläggningen beviljas stöd från Energimyndigheten kommer testerna att kunna utökas till att omfatta en komplett uppsättning driftfall, optimering av verkningsgrad samt ett större spektrum av modellerade och simulerade möjligheter. Testanläggningen blir troligen världens största i sitt slag.

Tekniken som Stockholm Exergi har valt, efter en teknik- och leverantörsinventering som slutfördes under januari 2019, kallas Hot Potassium Carbonate (HPC). Det är den teknik som bäst uppfyller de krav som ställdes för en anläggning placerad vid Värtaverket, bl.a. gällande hög energieffektivitet, platsbehov hög tillgänglighet, möjlighet att skala upp till fullskala, miljövänlighet och låg risk.

Förstudie

Just nu genomför Stockholm Exergi en fördjupad förstudie, s.k. genomförbarhetsstudie, avseende en BECCS-anläggning placerad vid KVV8/Värtaverket. Genomförbarhetsstudien, med stöd från Energimyndigheten, syftar till att visa hur en anläggning ska placeras, utformas och integreras för att fungera vid Värtaverket. En BECCS-anläggning är, oavsett teknik, mycket energikrävande och det är därför en stor fördel att överskottsvärme kan återanvändas inom Värtaverkets process. Just denna integration kommer bli en av de viktigaste frågorna att utreda i genomförbarhetsstudien.

– Vi är övertygade om att det fungerar, men vi behöver svar på många frågeställningar om hur vi gör det på bästa sätt med rökgaser från KVV8, förklarar Erik Dahlén. Till exempel vill vi veta hur vi optimerar anläggningen, hur de tänkta absorbenterna, katalysatorerna och additiverna påverkas av många drifttimmar.

Nödvändigt enligt FN:s klimatpanel

När klimatpanelen IPCC släppte sin uppmärksammade rapport SR 1.5 i oktober 2018 visade den att det inte räcker med minskade utsläpp av koldioxid för att klara Parisavtalet. Samtliga 116 framgångsrika scenarier kräver dessutom åtgärder som minskar koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären genom så kallade negativa utsläpp, alltså det som kallas kolsänkor.

– Kolsänkor behövs dels eftersom länder med större beroende av fossila bränslen inte klarar en tillräckligt snabb omställning, dels eftersom utvecklingsländerna behöver utrymme för att kunna öka sin välfärd, förklarar Fabian Levihn på Systemutveckling, Stockholm Exergi.

800 000 ton koldioxid kan fångas in

Stockholm Exergis beräkningar visar att det finns potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år vid KVV8 i Värtan. Sett till hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter är potentialen ännu större: två miljoner ton per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som CO2-utsläppen från Stockholms samlade biltrafik.

– Efter den teknik- och leverantörsinventering som vi har genomfört kan vi konstatera att det finns leverantörer som kan leverera den här tekniken och lämna garantier, men det vi planerar att göra vid KVV8 är ändå världsunikt. Vi blir bland de allra första i världen att installera koldioxidavskiljning vid ett biokraftvärmeverk, säger Fabian Levihn.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy