Annons Annons
Annons Annons

Läs nya numret av Bioenergi – nummer 1–2020 som etidning

Temat i nr 1-2020 är utrustningsleverantörer med fokus på biokraftvärme och biovärme. Vi publicerar en uppdaterad översikt med aktuella projekt i länderna runt Östersjön. Vi skriver om några utvalda större projekt. I fokusområdet rökgasrening skriver vi om flera nya investeringar för minskade utsläpp. Läs också om Svebios Färdplan bioenergi i nya numret, nr 1-2020.

Här följer några axplock ur Bioenergi nr 1-2020. Mälarenergi tar i drift Block 7 för att göra el och värme med returbränslen. En epok med fossila bränslen är därmed över. Läs om det nya biokraftvärmeverket och varför Mälarenergi valde elproduktion i Block 7.

Bioenertitidningen

Magnus Eriksson, affärsområdeschef värme
och vice vd för Mälarenergi.

320 MW biokraft i Stockholm

Genom ett nytt avtal med Ellevio om att ha kapacitet att leverera 320 MW biokraft 12 år framåt kommer Stockholm Exergi att stärka sin kapacitet att leverera el lokalt i Stockholm. Genom avtalet tillförs Stockholm Exergi resurser för renovering och underhåll av befintliga anläggningar.

Helen bygger 220 MW biovärmeverk

För att ersätta kol blir energibolaget Helens investering på 250 miljoner euro i det nya biovärmeverket i Nordsjöområdet i Helsingfors en viktig pusselbit. Innan det koleldade kraftverket på Hanaholmen stängs 2024 ska det nya biovärmeverket vara i drift.

Biovärmekartan 2020

En uppdaterad version av Biovärmekartan 2020 följer med som bilaga i tidningen. Kartan innehåller 556 värmenät som använder biobränslen, avfall och torv för att generera och leverera värme. Kartan finns att ladda ner i pdf-format.

Fokus rökgasrening

I fler artiklar skriver vi om nya investeringar i förbättrad rökgasrening vid värme och industrianläggningar. Läs bland annat om Falköpings Mejeri, Ystad Energi och Njudungs Energi i Sävsjö som gjort investeringar i olika lösningar för rökgasrening.

Läs Bioenergi nr 1-2020

Du som är prenumerant eller medlem i Svebio kan logga in och läsa Bioenergi nummer 1-2020 som e-tidning. De första åtta sidorna är öppna. Här hittar du nya numret av Bioenergi.

Vi använder oss av cookies. Läs mer