Annons Annons
Annons Annons

Siktar på fler affärer inom bioenergisektorn

Projektengagemang har nyligen blivit medlemmar i Svebio. Ett syfte med att bli medlem är att underlätta för att ta en större roll inom bioenergibranschen.

– Vi jobbar för att komma in ordentligt inom bioenergisegmentet, men är i dag ganska okända för många, även om vi jobbar inom pappers- och massaindustri samt processindustri, säger Bengt Wallin på Projektengagemang.

– Vi har än så länge få referenser inom bioenergisektorn, men vi har många ingenjörer med lång erfarenhet från andra konstellationer samt många referenser från andra sektorer, som borde kunna väga väl så tungt.

Med ett medlemskap i Svebio får vi tillgång till mer information och blir en del av ett större nätverk inom bioenergi, säger Bengt Wallin.

Till vänster: Bengt Wallin på Projektengagemang har initierat en satsning på bioenergiområdet. Till höger: Jan Ljunglöf är ansvarig för talloljekonceptet.

Till vänster: Bengt Wallin på Projektengagemang har initierat en satsning på bioenergiområdet. Till höger: Jan Ljunglöf är ansvarig för talloljekonceptet.

Snabbväxande

Efter att ha arbetat många år inom bioenergiområdet, framförallt inom pelletsindustrin, började Bengt Wallin i slutet av 2016 att jobba på den snabbväxande teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, efter att närmast varit fabrikschef vid pelletsfabriken på Uddevalla Energi.

– När jag började på Projektengagemang var vi cirka 700 personer och i mitten av mars hade vi passerades 1 000 anställda, berättar Bengt Wallin.

Samhällsbyggnad och industri

Projektengagemang arbetar med konsultverksamhet inom bland annat samhällsbyggnad och industri.

Vi har många medarbetare med hög kompetents inom områden som rör bioenergibranschen och detta kan vara till nytta för företag med verksamhet inom till exempel pelletsindustrin, kraftvärme, fjärrvärme, biodrivmedel och biogas, säger Bengt Wallin.

Industri och energi är ett av sju affärsområden där Projektengagemang är verksamma. Cirka 200 ingenjörer jobbar med kunder inom pappers- och massaindustri, kärnkraft, värme och kraftvärme samt olja och gas.

Talloljekokeri

Projektengagemang erbjuder även en nischad produkt kopplad till bioenergiområdet. Företaget erbjuder nyckelfärdiga produktionsanläggningar för att ta fram tallolja genom spjälkning av såpa, en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Jan Ljunglöf är ansvarig för talloljekonceptet som utvecklats under många år.

– Det var när vi kom till Projektengagemang som vi kände att vi hittat hem. Många kunder efterfrågar leveranser med större omfattning, med funktionsgarantier, material och utrustning som innebär ett större åtagande. Istället för att vi bara gör en design eller beräkning av någonting, vill kunden också att vi ska installera utrustning, kanske med ett funktionsåtagande och med ett garantiåtagande på två år, eller mer, säger Jan Ljunglöf.

Investering på 30–60 miljoner

– Våra anläggningar har en kapacitet på upp till fem–sex ton råtallolja per timme. Det motsvarar en kapacitet som passar ett massa-bruk som producerar omkring 700 000–800 000 ton massa per år. Det beror på vilken vedmix massabruket använder. Storleken för en investering i ett talloljekokeri ligger på mellan 10 till 30 miljoner kronor, säger Jan Ljunglöf.

Förstudier

Verksamheten med tallolja drivs i en gruppering inom Projektengagemang som kallas Swedish Talloil Solutions.

– Förutom leveranser av anläggningar jobbar vi kontinuerligt med förstudier till kunder som vill veta hur deras bruk på bästa sätt kan ta tillvara på såpa, hur en produktionsanläggning för tallolja kan se ut samt vilka konsekvenser det får för deras verksamhet om de sätter in ett talloljekokeri, avslutar Jan Ljunglöf.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3. 

Vi använder oss av cookies. Läs mer